SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Září 2017

Reklamní lokomotivy SD - Kolejová doprava
Dopravce SD - Kolejová doprava (SD-KD) dříve realizoval většinu svých přeprav v severních Čechách na důlních dráhách Severočeských dolů. Po majetkovém vstupu energetické skupiny ČEZ do Severočeských dolů se stal SD-KD také provozovatelem drážní dopravy na vlečkách elektráren v majetku ČEZ a se svými vlaky se ve větší míře začal objevovat na kolejích SŽDC jak při dopravě uhlí do elektráren, tak i dalších produktů používaných pro jejich odsíření. Do čela těchto vlaků na elektrizovaných tratích jsou nasazovány převážně čtyřnápravové lokomotivy řady 130.
V roce 2017 přistavily SD-KD do přerovských dílen ČMŽO dvě lokomotivy řady 130 k provedení EH opravy a úprav pro umožnění provozu na síti SŽDC. Těmto opravám se již podrobilo více lokomotiv SD-KD, zajímavostí strojů 130.047 a 048 je poprvé v historii tohoto dopravce jejich nalakování do reklamního nátěru - konkrétně skupiny ČEZ. Lokomotivy SD-KD tak nepřímo navazují na dřívější stroje ČD propagující ČEZ (viz Elektrické lokomotivy s reklamním nátěrem skupiny ČEZ).
Lokomotiva 130.047 byla do ČMŽO přistavena počátkem června 2017. Kromě standardních úkonů při EH opravě byla navíc vybavena LED návěstními světly a reflektory, elektronickým registračním rychloměrem Tramex, vlakovým zabezpečovačem Mirel VZ1, duální radiostanicí (TRS + GSM-R) a statickým dobíječem akumulátorové baterie. 130.048 je v Přerově od poloviny července 2017 a v rámci opravy se podrobuje stejným úpravám jako 130.047. Při opravě byly obě lokomotivy opatřeny novým nátěrem v oranžové barvě na celé skříni a střeše vozidla s doplňkovými bílými logy ČEZ (dle korporátní identity této skupiny). Pro úplnost dodejme, že částečnou úpravou prošel i firemní nátěr lokomotiv SD-KD, kdy byla zvětšena úzká bílá linka na vozidle na širší pruh s upraveným logem společnosti. Jako první byla tato úprava realizována na stroji 753.605, následuje jej pak nově vyráběná 741.743.
Fotografie z 21. 9. 2017 zachycuje návrat lokomotivy 130.047 z opravy v Přerově do Tušimic při průjezdu Nymburkem.
Text Daniel Brabenec, foto Andrej Ivanič
 
 
 
 
11. 12. 2023 © SPŽ 0 Verze 1.3