SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Vlak Silesia přepravuje jednotlivé zásilky už 10 let
Až do konce roku 2009 se zákazníci přepravující jednotlivé vozové zásilky v Polsku museli spolehnout na monopolního dopravce PKP Cargo, pro kterého byl tento segment trhu nepříliš zajímavý. Alternativou se stalo počátkem roku 2010, tj. právě před 10 lety, zahájení provozu vlaku „Silesia“ (polsky „Śląsk“) spojujícího německý Senftenberg s polskou stanicí Sosnowiec Jęzor (později byla trasa upravena na spojení ranžírů Seddin a Jaworzno Szczakowa). Vlak provozovaný v Polsku dopravcem DB Cargo Polska je určen pro přepravu jednotlivých zásilek, které jsou prostřednictvím satelitních vlaků přistavovány až na vlečky zákazníků především v oblasti Wrocławi, Katowic a Krakówa. Za 10 let provozu došlo nejen k růstu popularity vlaku u zákazníků, což vedlo k postupnému navýšení počtu spojů z původních 1-2 párů týdně až na dnešní jeden pár denně, ale také k vytvoření dalších podobných vlaků: „Moravia“ Sławięcice – Bohumín-Vrbice od roku 2012 (viz Liniový vlak Moravia zahájil provoz) a „Mazovia“ Seddin – Poznań Franowo od roku 2014.
Desetiletí existence tohoto úspěšného produktu nyní připomíná i polep stejnosměrné lokomotivy Vectron X4EC-048 DB Cargo Polska (EVN 91 51 5 170 048-0 PL-DBSRP), která je zdokumentována v gliwických dílnách společnosti NEWAG dne 28. ledna 2020. Právě tyto lokomotivy se dlouho podílely na vozbě vlaku Silesia z vnitrozemí Polska až do stanice Węgliniec u hranic s Německem. Po zahájení elektrického provozu na přechodu Horka – Bielawa Dolna pak od roku 2019 jezdí na Silesii vícesystémové lokomotivy německého DB Cargo bez přepřahu v úseku Seddin – Wrocław Gądów, takže pro polské Vectrony DC zůstal už jen kratší úsek Wrocław Gądów – Jaworzno Szczakowa.
Text Petr Štefek, foto Krzysztof Malinowski
Lokomotivy TRAXX MS3 ČD Cargo
Další krok k modernizaci svého lokomotivního parku učinilo ČD Cargo v roce 2018, kdy byla 20. srpna uzavřena se společností Bombardier Transportation smlouva na nákup 10 lokomotiv TRAXX F140 MS3, s opcí na dalších 40 lokomotiv. Termín dodání prvního stroje byl stanoven na přelom roků 2019/2020, poslední bude dodán v průběhu roku 2020. Český Drážní úřad těmto lokomotivám přídělil řadové značení 388 (adekvátně k německému 188). Domovem jim bude stejně jako u Vectronů ČD Cargo (viz První Vectron ČD Cargo 383.001 v ČR) SOKV Ústí nad Labem. Vlastník tyto lokomotivy plánuje nasazovat spolu s řadou 383 především na mezinárodní vlaky do okolních zemí, proto je u nich požadováno také schválení pro Slovensko, Německo, Rakousku, Polsko a Maďarsko, s možností dovybavení pro provoz v Chorvatsku a Slovinsku.
První TRAXX MS3 byl vyroben v Kasselu v roce 2018 pod označením 188.001 a brzy jej následovaly stroje 188.002 - 005, všechny v majetku výrobce. Lokomotivy následně postoupily testování v několika zkušebních centrech (včetně českého ZC VUZ Velim) a zahájily ověřovací provoz u různých dopravců, aby bylo možné co nejrychleji zajistit jejich schválení. Mezitím opustily výrobní linku další dvě lokomotivy 188.006 a 010. Poté již započalo plnění zakázky pro ČD Cargo a v listopadu 2019 byla dokončována 388.001, kterou v prosinci 2019 převzali v Kasselu zástupci majitele. 20. 12. 2019 pak 388.001 dojela strojně do Bad Schandau a dále do Ústí nad Labem ji převezla 383.010. 18. 1. 2020 byla společností RailAdventure dopravena do Bad Schandau 388.002, která pokračovala dále do českého vnitrozemí tažená Vectronem 193.385 DB Cargo.
Obě lokomotivy jsou v současnosti odstaveny v prostorách SOKV Ústí nad Labem, kde probíhá prozatím zaškolování personálu na nová vozidla. Ač je schvalování typu pro stroje TRAXX MS3 v plném proudu, lokomotivy stále nesplňují některé požadované parametry a proto se ještě neuskutečnil přesun ústeckých 388 do ZC VUZ Velim k vykonání TBZ. Nasazení do pravidelného provozu se tak do vyřešení problematických částí oddaluje na neurčito. Dalším zákazníkem pro lokomotivy MS3, tentokrát ve verzi na 160 km/h, by měla být společnost RegioJet, která závazně objednala 15 lokomotiv.
Traxx F140 MS3 je čtyřnápravová skříňová lokomotiva s dvěma stanovištěmi strojvedoucího, určená k provozu na trakčních systémech AC 15 kV, 16,7 Hz a 25 kV, 50 Hz; DC 3 kV nebo 1,5 kV. Její maximální rychlost je u nákladní verze objednané pro ČD Cargo 140 km/h a výkon na obvodu kol 6 000 kW. Finální montáž probíhá v závodě Bombardier v německém Kasselu, skříně lokomotiv jsou přiváženy ze závodu v polské Wrocławi a podvozky ze závodu v německém Siegenu. Lokomotivy jsou přímo z výroby vybaveny zabezpečovačem ETCS.
Převoz 388.002 z Německa do SOKV Ústí nad Labem je zachycen na snímku z 18. 1. 2020 při průjezdu zastávkou Königstein (Sächs Schw). 111.082 RailAdventure stanula v čele vlaku až po Bad Schandau, za ní je řazen TRAXX AC3 187.003, který byl dopravován do Velimi za účelem zkoušek.
Text Daniel Brabenec, foto Pavel Drahan
Nové barevné řešení lokomotiv PKP Cargo International
Závěr loňského roku se stal přelomovým pro společnost Advanced World Transport (AWT). Dne 2. 10. 2019 došlo k přejmenování dopravce AWT, patřícího do skupiny PKP Cargo, na PKP Cargo International. Následně došlo i ke změně VKM dopravce - z AWT na PCI. AWT byl postupně začleňován pod PKP Cargo od května 2015, kdy tato společnost získala v ostravském dopravci 80% většinu. V listopadu 2017 pak byl odkoupen i zbývající 20% podíl a PKP Cargo se stalo 100% vlastníkem AWT.
V druhé polovině roku 2019 se pak začalo projevovat začlenění pod PKP Cargo i v nové korporátní identititě a přenesení modrozeleného barevného schematu vlastníka na vozy a lokomotivy bývalého AWT - do té doby jezdící převážně v modrožluté nebo pozdější oranžovošedé kombinaci barev. Přitom samotné PKP Cargo má v tomto barevném řešení výjimky - např. v podobě červenošedého nátěru Vectronů EU46. Také tři pronajaté Vectrony, které nesly nápis PKP Cargo International ještě před přejmenováním AWT, zůstaly bílé. Dopravce počítá s postupným barevným sjednocením všech lokomotiv a železničních vozů.
14. 7. 2019 byla do CZ LOKO České Třebové přistavena na hlavní opravu lokomotiva 753.732. Ta se stala první lokomotivou PKP Cargo International v novém nátěru v modrozelené kombinaci barev (kromě rámu a podvozků nalakovaných černě). Její oprava byla ukončena v druhé polovině prosince 2019 a 20. 12. 2019 byla po opravě v České Třebové převzata zástupci majitele, který si ji druhý den odvezl do Paskova. Na konci prosince 2019 se pak zařadila zpět do pravidelného provozu.
Na fotografii z 12. 1. 2020 byla zachycena lokomotiva 753.732 v Lovosicích při posunu v obvodu zdejšího depa PKP Cargo International.
Text Daniel Brabenec, foto Lubomír Podlaha
Dokončení dodávky pěti lokomotiv řady 744.1 pro ČD Cargo
ČD Cargo se v roce 2018 rozhodlo po nákupu Vectronů omladit také svůj park dieselových lokomotiv. V polovině roku 2018 byla vypsána dvě výběrová řízení - na modernizaci až 50 lokomotiv řady 742 a nákup pěti zcela nových lokomotiv pro posun a středně těžkou traťovou službu s opcí na dalších 5. Výběrové řízení na nové lokomotivy bylo zveřejněno 8. 6. 2018 a na počátku roku 2019 byla vyhlášena jako vítěž soutěže společnost CZ LOKO s lokomotivou řady 744.1 (výrobní typ EffiShunter 1000). Ihned po podpisu kupní smlouvy byla v jihlavském závodě zahájena výroba první lokomotivy 744.110. Dalším lokomotivám pro ČD Cargo bylo přiděleno označení 744.111 - 114. Pořadím tak nenavazovaly na do té doby vyrobené lokomotivy 744.101 - 105 pro italského dopravce Mercitalia Shunting & Terminal, označení 744.106 a 107 později obdržely další italské stroje pro TPER a 744.108 - 109 pro RTC (viz Lokomotivy řady 744.1 pro italské dopravce Dinazzano PO a Rail Traction Company). V polovině roku 2019 pak ČD Cargo poptávalo na 5 objednaných lokomotiv finanční leasing, o případné objednávce opčních lokomotiv bude rozhodnuto později.
Lokomotiva řady 744.1 je čtyřnápravová, kapotového provedení, s věžovou kabinou strojvedoucího umístěnou blíže zadnímu konci rámu. Poháněna je spalovacím motorem Caterpillar C32 stage IIIB o jmenovitém výkonu 895 kW. Přenos výkonu je elektrický AC/AC. Z trakčního alternátoru Siemens 1FC2 560-6 je veden usměrněný proud do stejnosměrného meziobvodu a čtyři trakční střídače SN 660-720 EVPÚ Nová Dubnica individuálně napájejí 4 asynchronní trakční motory TAM 1084. Třífázový proud z dalších střídačů využívají i pomocné pohony. Délka lokomotivy přes nárazníky je 16,4 m, hmotnost 80 t, maximální rychlost 100 km/h. Součástí výbavy je i mobilní část zabezpečovače ETCS od firmy Bombardier. Použita jsou celistvá kola a kotoučová brzda.
Všechny lokomotivy jsou zařazeny pod SOKV Ostrava a nasazovány pod PJ Brno převážně na pracovišti Břeclav, kam jsou z výroby také převáženy. 744.110 byla předána ČD Cargu v Břaclavi 30. 9. 2019, poslední 744.114 dojela z výrobního závodu do Břeclavi 17. 1. 2020. Z Břeclavi pak lokomotivy nepravidelně zajíždějí do Hrušovan nad Jevišovkou, Znojma, Moravských Budějovic a Jihlavy. Od počátku ledna 2020 probíhá zaškolování strojvedoucích i v Havlíčkově Brodě, kde by měla být řada 744.1 nasazována na místních výkonech.
Na fotografii z 8. 1. 2019 se představuje 744.114, poslední z pětikusové objednávky pro ČD Cargo, při návratu ze zkušební jízdy jako Lv 55871 Havlíčkův Brod - Jihlava ještě v kolejišti výchozí stanice.
Text a foto Daniel Brabenec
Lokomotiva 741.748 pro společnost Oceanogate Italia
Italská společnost Oceanogate Italia, železniční dopravce holdingu Contship (italský operátor kombinované dopravy), si objednala v polovině roku 2019 u firmy CZ LOKO jednu lokomotivu řady 741.7. Její výroba započala na podzim roku 2019 v závodě v České Třebové a dokončena byla v lednu 2020 s označením 741.748. Na první pohled zaujme neobvyklým růžovým nátěrem, v různém rozsahu aplikovaným i na ostatních lokomotivách provozovaných u Oceanogate. V roce 2019 se jednalo o druhou vyráběnou lokomotivu této řady, předcházel ji před vánocemi dokončený stroj 741.747 pro Coal Services (viz Lokomotiva 741.747 pro Coal Services). Do Itálie již CZ LOKO dodalo nebo pronajalo celkem 12 lokomotiv řady 741.7, zatím poslední dvě - 741.745 a 746 - byly pronajaty společnosti Terminali Italia v lednu 2019, v květnu 2017 jim předcházely 741.741 a 742 pro stavební firmu Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie (viz Další lokomotivy řady 741.7 pro italské zákazníky).
Oceanogate Italia má sídlo v severoitalském městě Melzo přibližně 20 km od Milána, kde je situován i jeden z intermodálních terminálů obsluhovaných společností, na kterém bude 741.748 působit. Tento železniční dopravce zajišťuje posun v několika kontejnerových terminálech a přepravu kontejnerových vlaků mezi severoitalskými přístavy, vnitrozemskými terminály a hraničními přechody s Francií, Švýcarskem a Rakouskem. K tomuto účelu má najato 9 elektrických lokomotiv a tři dieselové (německé řady 212).
Na fotografii z 11. 1. 2019 se představuje 741.748 po návratu z TBZ v obvodu železniční stanice Česká Třebová.
Text Daniel Brabenec, foto Lubomír Podlaha
Svitky Ziltendorf - Senica nově vozí DB Cargo Czechia
Ke stálicím na síti Správy železnic (resp. do konce roku 2019 Správy železniční dopravní cesty) patří již několik let přepravy ocelových svitků v relaci Ziltendorf - Senica, které v Česku začínaly v tranzitu mezi Bohumínem a Lanžhotem, kde je od dubna 2015 vozil dopravce Arriva vlaky (viz DB Schenker Rail rozšiřuje své aktivity na východě Česka). Později došlo k prodloužení českého tranzitu přesměrováním vlaků přes přechod Bad Schandau - Děčín. Další změna nastala až se začátkem nového jízdního řádu v prosinci 2019, kdy byly v rámci skupiny DB tyto vlaky přesunuty z Arrivy k dopravci DB Cargo Czechia.
Od počátku roku 2020 pak mají být na jednom ze dvou párů týdně nasazovány lokomotivy 193 DB v tranzitu přes ČR až do Břeclavi, kde dochází k přepřahu na stroje slovenského Lokorailu, který vlak dopravuje do nedaleké Senice. K prvnímu pravidelnému nasazení Vectrona DB na uvedeném vlaku došlo 8. ledna 2020, kdy do Břeclavi dojel stroj 193.365. Na jednom páru zatím zůstávají lokomotivy řady 189, byť na pondělním vlaku je často k vidění ještě lokomotiva řady 383 ZSSK Cargo, která se vrací z Děčína od nedělního vlaku Continental z Púchova do Hannoveru.
K posledně zmiňované situaci došlo i 13. ledna 2020, kdy se do čela vlaku Pn 47325 Ziltendorf - Senica postavila v Děčíně-Prostředním Žlebu lokomotiva 383.203 ZSSK Cargo, zatímco stroj 189.015 DB, který vlak přivezl z Německa, pokračoval dále jako nečinný. To dokládá fotografie pořízená za stanicí Ústí nad Labem-Střekov.
Text Jiří Nový, foto Dušan Vacek
Vectron MRCE u Regiojetu
Zahájení nového jízdního řádu 2019/20 přineslo i velkou změnu na rychlíkové lince R8 Brno – Bohumín, kterou bylo její převzetí společností RegioJet. Uvedené soukromé společnosti tak výrazně narostla turnusová potřeba vícesystémových lokomotiv, kterými zatím nedisponuje v takovém rozsahu a objednané nové lokomotivy Traxx MS3 od společnosti Bombardier zatím nebyly dodány. Kromě vlastních čtyř vícesystémových lokomotiv Traxx MS2 (386.201 až 204) a pěti dlouhodobě pronajatých Vectronů X4 E od leasingové společnosti ELL (193.205, 206, 214, 226 a 227) tak musel RegioJet přistoupit k dalším nájmům Vectronů. Už v průběhu roku 2019 byl od ELL najat Vectron 193.743 a před novým grafikonem se jednalo o další čtyři Vectrony ELL 193.724, 757, 758 a 762. Od ELL tak má RegioJet najato celkem deset lokomotiv Vectron ve vícesystémovém provedení. Další dvě lokomotivy stejného typu si RegioJet pronajal od společnosti LokoTrain a jednu také od společnosti MRCE. Jedná se o Vectron 193.628 v černém korporátním nátěru MRCE a registrací v Německu. Vectrony MRCE se na území ČR zatím objevovaly velmi zřídka a to najaté nákladním dopravcem LTE.
Na snímku z 25. prosince 2019 přijíždí Vectron MRCE 193.628 do Prahy s vlakem RegioJet 1006 z Návsí.
Text a foto Jiří Konečný
Druhý Sirius pro LEO Express v ČR
V pořadí již druhá elektrická jednotka Sirius pro dopravce LEO Express přijela 20. prosince 2019 v odpoledních hodinách do České republiky. Jednotka byla, stejně jako v předchozím případě v září, přepravena od výrobce CRRC v Číně lodí do severoněmeckého přístavu Bremerhaven a dále do ČR do Zkušebního centra VUZ ve Velimi pokračovala po kolejích. Na německém území se přepravy zhostil dopravce RailAdventure a na českém území přepravu zajistil dopravce DB Cargo Czechia. Z PPS Bad Schandau stanula v čele vlaku Pn 44383/56957 lokomotiva 189.015, která soupravu dovezla až do Velimi. Kromě přepravy jednotky 665.002 byly do stanice Praha-Běchovice přepraveny ve stejném vlaku také tři dvoudílné motorové vozy 628.206, 216 a 218 ex DB Regio určené pro českou dceřinou společnost DB ARRIVA vlaky a do Velimi čtyři vozy Dmz RailAdventure.
Na snímku z 20. prosince je zachycena jednotka 665.002 LEO Express během pobytu v Praze-Běchovicích.
Text a foto Jiří Konečný
Lokomotiva 741.747 pro Coal Services
Železniční dopravce skupiny Sev.en Energy, společnost Coal Services, vypsala na přelomu roků 2018/2019 výběrové řízení na pořízení jedné starší a jedné nové lokomotivy pro zajištění dopravy na vlastní vlečkové síti v okolí Třebušic a Počerad. Z důvodu ověření provozních vlastností potenciálně vhodných lokomotiv se zde ve zkušebním provozu objevilo několik lokomotiv z produkce CZ LOKO (viz Ověřovací provoz lokomotiv řady 741.7 u Coal Services). Termín pro doručení nabídek byl stanoven na závěr února 2019. Následně si společnost Coal Services vybrala lokomotivu řady 741.7 a s výrobcem CZ LOKO podepsala smlouvu na zajištění dodávky rekonstruované lokomotivy do konce roku 2019. Nejedná se přitom o první lokomotivu CZ LOKO dodanou Coal Services, v rozmezí roků 2006 - 2007 byly na zdejší vlečkovou síť dodány tři lokomotivy řady 709.7 (viz ČMKS dokončuje výrobu lokomotivy 709.702 MUS).
Výroba se uskutečnila v závodě v České Třebové a lokomotiva dostala označení 741.747 (navazující na poslední dvě lokomotivy vyrobené v závěru loňského roku a následně pronajaté do Itálie). Počátkem prosince 2019 absolvovala zkušební jízdy v okolí České Třebové a následně i Technicko-bezpečnostní zkoušku. Ještě před koncem roku pak byla odeslána do Třebušič k majiteli. Kromě EVN 92 54 2 741 747-0 obdržela i vnitropodnikové značení 269. V Třebušicích se zařadí po bok čtyřem stávajícím lokomotivám řady 740 (585, 888 - 890), remotorizovaným v předchozích letech v České Třebové motorem Caterpillar a vybavených elektrodynamickou brzdou.
Na fotografii z 21. 12. 2019 je v Bohušovicích nad Ohří zachycen převoz lokomotivy 741.747 z České Třebové do Třebušic při přepravě z výrobního závodu CZ LOKO ke svému novému majiteli.
Text Daniel Brabenec, foto Luboš Hudač
Nasazení lokomotivy 761.101 na „kůrovcové“ vlaky v Česku
V březnu 2006 byl předán z výroby společnosti Siemens Dispolok stroj ER 20-009 (EVN 92 80 1223 009-2 D-DISPO). 24. 1. 2008 se stal majetkem MRCE Dispolok, který ji pronajímal rúzným dopravcům. V červenci 2009 si jej pronajímá slovenská společnost Express Rail Slovakia, která ji následně 1. 10. 2013 od MRCE kupuje do svého vlastnictví. Slovenským Dopravným úradom jí bylo přiděleno označení 761.101-5. Express Rail, k 1. 7. 2014 přetransformovaný do nové společnosti Express Group, využívá lokomotivu k dopravě svých vlaků zejména na území Slovenska a Česka. V roce 2018 pak aktivita tohoto dopravce klesá a 761.101 je koncem roku 2018 odstavena na Slovensku.
V únoru 2019 je lokomotiva znovu zařazena do provozu. Na své výkony pro odvoz kalamitního dřeva v Česku si ji najímá společnost CityRail a 21. 2. 2019 je strojně převezena ze Slovenska do Jihlavy. 24. 2. 2019 pak odjíždí z Jihlavy do Moravských Budějovic pro svůj první ucelený vlak se dřevem, který mezitím po částech navozila z jemnické lokálky další lokomotiva v nájmu CityRail - 748.535 Railway Capital. Kalamitní dřevo, těžené v okolí Jemnice a Třebelovic 1. píseckou lesní a dřevařskou společností, bylo expedováno do Německa a právě lokomotiva 761.101 by mohla být využita na vozbu vlaků v celé trase. 1. písecká lesní a dřevařská Písek z tohoto důvodu založila dceřinou společnost Wood Train Transport (WTT), která se měla stát dopravcem těchto vlaků na území ČR. Lokomotiva 761.101 musela být navíc dovybavena a přeschválena pro provoz v Německu. K samotné jízdě do německého vnitrozemí však po dobu pronájmu nedošlo a z vlaků bylo dřevo překládáno v různých západočeských příhraničních stanicích na kamiony, které pak uskutečnily jeho převoz do Německa. Tyto vlaky dopravovala 761.101 až do konce dubna 2019 z různých výchozích stanic na Vysočině a jižní Moravě a to na licenci všech tří zúčastněných dopravců - CityRail, Railway Capital a WTT. Počátkem května byla převezena do Břeclavi a 5. 5. 2019 vrácena společnosti Express Group na Slovensko. Zde stála bez využití do června 2019, následně odvezla jeden zvláštní vlak a od konce června 2019 začala sloužit v nájmu u slovenské společnosti Metrans Danubia. Z Moravských Budějovic a okolí pak začala vlaky odvážet společnost Vítkovická doprava.
V prosinci 2019 se znovu dostala do Česka, tentokrát už po odkoupení od Express Group jako majetek CityRail, a 3. 12. dojela strojní jízdou ze Slovenska do Břeclavi. Po dobrání vozů pak již pokračovala na své původní působiště do Moravských Budějovic a následně do Nové Cerekve. 8. 12. si lokomotivu pronajala společnost CZ LOKO ke zkouškám, kterých se účastnila 742.711. Obě lokomotivy odjely následující den do Velimi do ZC VUZ. 13. 12. se od CZ LOKO vrátila zpět k CityRail a nadále odváží vlaky se dřevem z oblastí napadených kůrovcem.
Na fotografii z první etapy působení v ČR, pořízené 7. 3. 2019 za zastávkou Mírovka, se představuje 761.101 v čele Pn 53970 Moravské Budějovice - Františkovy Lázně, vedeného na licenci společnosti CityRail.
Text a foto Daniel Brabenec
 
 
 
 
29. 1. 2020 © SPŽ 0 Verze 1.3