Schéma zapojení hlavního trakčního obvodu jednotky ř. 680


© SPŽ