Literatura:

  • [1] Opava, J.: Lubochňanská lesní železnice, In: Železničář 5/1981
  • [2] Wagner, J.: Košicko-bohumínská dráha (8), In: Svět železnice 4/2004
  • [3] Junek, J.: Vôňa dymu a ihličia; Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov vod. a les. hospodárstva SR, Zvolen 2002
  • [4] Just, K.: Parní lokomotivy na úzkorozchodných tratích ČSD, Vydavatelství dopravní literatury 2001
  • [5] Písemné materiály z objektu elektrárny

© SPŽ