Lubochňanská lesní železnice - elektrárna

Elektrárnu odkoupil soukromý podnikatel a s pomocí zahraničního kapitálu uvedl zpět do provozního stavu,
Hlavní 3f soustrojí od firmy GANZ (foto Jiří Konečný 22. 5. 1999).
přičemž zůstal v maximální míře zachován původní stav z let aktivního provozu. Obnovy se dočkaly všechny vodní turbíny i alternátory, jejichž oprava přišla ve Škodě Plzeň na více jak 10 milionů Sk. Po upravení vodního náhonu a veškerého příslušenství se tak mohly znovu rozběhnout rotory soustrojí. A nakonec dostala nový kabát i samotná budova.
Protože však elektrárna nyní dodává energii do veřejné sítě a ne železničce, zůstaly nevyužity oba motorgenerátory, jejichž pozůstatky jsou zachovány a spolu s dalšími původními součástmi vystaveny u budovy elektrárny. Jedinou podstatnou modernizací je dodání nového elektronického regulačního systému z ČKD. Také většina dříve ručně ovládaných zařízení je nyní ovládána vzduchem nebo hydraulicky.
Výkon elektrárny závisí na momentálním průtoku Lubochňanky, ponejvíce je v provozu pouze jedna z turbín, druhá a třetí pomocná nastupují jen v případě potřeby.
Můžeme tedy věřit, že se elektrárna i se svým unikátním vybavením dočká prvního století existence a bude i nadále připomínat počátky elektrizace na území Slovenska.

Pohled na hlavní trať s trakčním vedením (1960)
Budova vodní elektrárny (foto Jiří Konečný 22. 5. 1999)© SPŽ