Úzkorozchodná drážka cihelny v Časech

Společnost Bratři Řehounkové, cihelna Časy s. r. o., je jedním z posledních podniků u nás, kde se k dopravě cihlářské hlíny dosud používá průmyslová úzkorozchodná železnice. Zdejší drážka je dlouhá zhruba necelých 300 metrů a tvoří ji jediná kolej bez rozvětvení, postavená z přenosného kolejiva. Vychází od výklopníku cihlářské hlíny v areálu cihelny, který se nachází pod úrovní okolního terénu v již vytěženém prostoru. Odtud směřuje k dobývacímu prostoru západním směrem.
Mezi cihelnou a současným dobývacím prostorem však prochází silnice vedoucí z Časů do Chotče, jejíž niveleta zůstala v úrovni původního terénu. Odtěžením cihlářské hlíny po obou stranách se však silnice ocitla na přibližně deset metrů vysokém valu a právě jím byl pro zdejší drážku proražen výše zmiňovaný tunel. V provozu je zde používána jediná lokomotiva se soupravou šesti výklopných vozíků. K lokomotivě se bohužel nedochovala žádná dokumentace ani výrobní štítek. Lze jen konstatovat, že jde o stroj BN 30. Podle svědectví pracovníků podniku byla asi v roce 1998 při generální opravě remotorizována, přičemž původní dvouválcový motor Škoda 2S 110 byl nahrazen výkonnějším tříválcem Zetor. Též tvar budky není původní.
Pro úplnost: v nyní již zrušené cihelně v nedalekých Rosicích u Chrasti byla v provozu rovněž průmyslová drážka, která procházela obdobně vzniklým tunelem pod bývalou železniční tratí ČSD z Hrochova Týnce do Chrasti u Chrudimi.

Text Pavel Čáp, foto Pavel Větříšek
Snímky byly pořízeny 5. října 2003
Souprava je nejprve naložena struskou...
Souprava vyklápí hlínu na pásový dopravník ve výsypníku hlíny
Lokomotiva BN 30 sune loženou soupravu z těžebního prostoru...
Lokomotiva BN 30 vjíždí do tunelu z areálu cihelny
...a poté je doplněna cihlářská hlína
Pohled z tunelu na soupravu v areálu cihelny
...a jede k portálu tunelu pod silnicí mezi vesnicemi Choteč a Časy
Souprava vyjíždí z tunelu a jede do těžebního prostoru

© SPŽ