Mariazellerbahn

Asi jedna z nejhezčích horských úzkorozchodných tratí našich jižních sousedů. Nachází se v Dolním Rakousku
1099.005 (foto 1. 5. 1996)
jihozápadně od Vídně. Trať dlouhá 84 km začíná v St. Pöltenu a končí v Mariazell. Výstavba tratě začala v roce 1898, dostavěna byla v roce 1907 a původně vedla až do stanice Gusswerk. Na tomto 7 km dlouhém úseku Mariazell - Gusswerk byl 28. 5. 1988 provoz zastaven. Maximální stoupání na trati je 27 promile v úseku Laubenbachmühle - Gösing, vrcholový bod trati je v 2368 metrů dlouhém Gösingském tunelu. Na trati je 75 mostů a 21 tunelů, maximální rychlost je 60 km/h. Až do roku 1911 byl na Mariazellerbahn parní provoz (zahájen řadou U, později nahrazenou výkonnějšími lokomotivami řady Mh, Mv a Uv). V tomto roce byla dráha elektrifikována napájecím systémem 6,5 kV 25 Hz.
V současnosti tuto trať provozují rakouské dráhy ÖBB. Depo pro celou dráhu je v St. Pöltenu. Na trati je zavedena výhradně osobní doprava. Vozbu zabezpečuje 16 lokomotiv řady 1099 z roku 1911. Tyto lokomotivy dodala firma Siemens a Schuckert s původním označením E1 - E16. Lokomotiva je uložena na dvou třínápravových podvozcích, z nichž každý má svůj trakční motor a transformátor s devíti regulačními odbočkami. Jsou vybaveny sací vlakovou a tlakovou lokomotivní brzdou. V letech 1959 - 62 byly všechny stroje rekonstruovány a přeznačeny na řadu 1099. Původní vodní chlazení bylo nahrazeno olejovým, lokomotivy dostaly nové skříně, dva sběrače byly nahrazeny jedním, vyměněn byl hlavní vypínač a náhony rychloměrů, v základu však lokomotivy zůstaly stejné.
Kromě těchto stařečků jsou v pravidelném provozu nasazeny nové elektrické jednotky řady 4090.001 - 003. Jsou to
4090.001 (foto 1. 5. 1996)
dvě jednotky, z nichž jedna je složena ze dvou hnacích vozů a dvou vložených vozů. Druhá souprava je složena z jednoho hnacího vozu, jednoho vloženého vozu a řídícího vozu. Obě jednotky vyrobily v roce 1994 firmy ELIN a SGP. Obě jednotky jezdí na spěšných vlacích "Ötcherland". Během roku a při různých slavnostech jezdí slavnostní vlak tažený původní lokomotivou Mh6 (399.006) z roku 1907, která na této trati vládla do elektrifikace. Tehdy zde bylo v provozu šest těchto lokomotiv, které byly po elektrifikaci postupně předány do depa Gmünd, kde jsou ještě dnes tři z nich k vidění pod označením 399.002, 003 a 004.


Text a foto Richard Lužný


Mapa dráhy      Prameny  
© SPŽ