SPŽ » REDAKCE
CZ

 
   ZPĚT
 
 

REDAKCE


Stránky přátel železnic (SPŽ) vznikly roku 1996 na půdě Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích jako volné sdružení jejich studentů a absolventů, které spojuje společný zájem o historii, současnost i budoucnost železnice a městské hromadné dopravy nejen u nás, ale i v zahraničí. Časem se kolektiv tvůrců rozrostl o přispěvatele mnoha generací z několika zemí Evropy.

Provozovatelem těchto stránek je občanské sdružení Spolek přátel železnic.

Chtěli bychom na těchto Stránkách nabídnout všem lidem podobných zájmů informace o historii, technických novinkách, aktuálním dění i každodenním provozu na kolejích u nás i v zahraničí, fotografie, tipy na zajímavé akce a další zajímavosti o železnici a MHD.

Vaše případné připomínky adresujte v případě článků přímo jejich autorům (na e‑mailové adresy pod jednotlivými příspěvky), kteří jsou odpovědní za původnost a obsahovou správnost příspěvků, nebo na e‑mail redakce SPŽ (redakce@spz.logout.cz). Ostatní připomínky, nabídky spolupráce nebo zajímavé ověřené informace do rubriky "Novinky" taktéž na adresu redakce, případně přímo jednotlivým redaktorům.

UPOZORNĚNÍ !!!

Veškeré fotografie, texty a ostatní údaje jsou duševním vlastnictvím autorů (u neoznačených textů redakce) a jejich další šíření je povoleno jen s jejich výslovným souhlasem, při respektování zásad zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

REDAKTOŘI


Jméno Přijmení Poznámky
Daniel BRABENEC  
Petr NOHEL  
Jan PALÁN  
Petr POLÁK  
Petr ŠTEFEK  

TECHNICKÁ PODPORA

Jméno Příjmení Poznámky
Pavel PROCHÁZKA správce serveru, webmaster

PŘEKLADY

angličtina:
Benjamin Gravisse, Hana Stránská, Petr Štefek, Ernst van Gulden 
23. 4. 2024 © SPŽ 2024 Verze 1.3