Leden 2013

Liniový vlak Moravia zahájil provoz
Ačkoli se lze na mnohých místech dočíst, že přepravy jednotlivých vozů mohou být realizovány pouze tzv. národními dopravci, neboť ostatní dopravci o ně nemají zájem, opak je pravdou. O tento zajímavý segment nákladní dopravy se v Polsku již delší dobu zajímá polský speditér DB Schenker Rail Spedkol (DBSRS), který ve spolupráci s ČD Cargem (ČDC) zahájil v říjnu 2012 zkušební provoz liniového vlaku Moravia, který přepravuje právě jednotlivé zásilky.
Zkušenosti s tímto typem přeprav má DBSRS od ledna 2010, kdy zahájil provoz liniového vlaku Silesia. Ten sbírá jednotlivé zásilky z průmyslové oblasti Horního Slezska a z okolí Wrocławi a přes hraniční přechod Bielawa Dolna / Horka je přepravuje na seřaďovací nádraží Seddin, odkud zásilky pokračují běžnou vlakotvorbou dopravce DB Schenker Rail Deutschland k jednotlivým příjemcům. Na stejném principu funguje i vlak Moravia, který je výchozí ze stanice Sławięcice, kde dochozí k předávce zátěže s vlakem Silesia a zároveň přebírá vozy z areálu místních chemických závodů Blachownia. Cílovou stanicí vlaku je Bohumín-Vrbice, kde zásilky přechází do vlakotvorby ČDC. Kromě stanic obsluhovaných vlaky Silesia a Moravia pak jednotlivé zásilky mohou přecházet i na vlaky dopravce Lotos Kolej, která jsou schopny tyto vozy dovézt do mnoha dalších míst na polské železniční síti.
Tyto vlaky fungují na podobném principu jako shuttly intermodálních operátorů. To znamená, že DBSRS si nakupuje u dopravce DB Schenker Rail Polska (DBSRP) pravidelnou vozbu vlaku bez ohledu na to, kolik v něm pojede zásilek. Na počátku roku 2013 tak každé úterý, čtvrtek a sobotu přijíždí Moravia do Bohumína, i když je množství zásilek ve vlaku proměnlivé. Výjimečně se pak stává, že je vlak pro nedostatek zátěže odřeknut. Jistou zajímavostí také je, že na tomto vlaku zajíždí lokomotivy polského dopravce DBSRP (zpravidla stroje typu TEM2) až do Bohumína-Vrbice. To je poměrně neobvyklé, neboť standardně si dopravci předávají vlaky v polských Chałupkách.
Vlak Moravia v čele se strojem TEM2-186 směřující do Česka je zdokumentován na fotografii pořízené 8. ledna 2013 v úseku Bierawa - Dziergowice.
Text Petr Štefek, foto Grzegorz Wilga

Zkušební provoz jednotek Stadler Flirt v Estonsku
Estonský státní dopravce Elektriraudtee si u společnosti Stadler Rail objednal dodávku celkem 38 elektrických a motorových jednotek typu Flirt. Celá dodávka se skládá z 12 třívozových a 6 čtyřvozových elektrických jednotek, dále pak z 6 dvouvozových, 8 třívozových a 6 čtyřvozových motorových jednotek.
Elektrické jednotky jsou vybaveny pro provoz na tratích elektrizovaných soustavou 3 kV DC a v obou verzích disponují trvalým výkonem 2000 kW. V případě motorových jednotek se jedná o vůbec první dieselovou modifikaci jednotek Flirt. Podobně jako u jednotek GTW, i v tomto případě byl použit vložený hnací modul (shodný pro všechny tři konfigurace počtu vozů v jednotce), ve kterém se nacházejí dva vznětové motory Cummins QSK23 o jmenovitém výkonu 2 x 671 kW. Elektrická i motorová verze má maximální rychlost 160 km/h (i když estonská infrastruktura zatím neumožňuje překročení rychlosti 120 km/h). Zatímco elektrické jednotky určené pro příměstskou dopravu v okolí Tallinnu mají pouze místa druhé třídy, motorové jednotky disponují také místy v 1. třídě, neboť budou provozovány na delších trasách.
První dvě elektrické a jedna motorové jednotka (vše ve čtyřvozových verzích) byly do domovského depa Pääsküla dodány v závěru roku 2012. 8. ledna zahájila elektrická jednotka č. 1401 zkušební provoz jízdou z Pääsküly do Tallinnu a zpět, o dva dny později pak na shodnou trasu poprvé vyrazila motorová jednotka č. 2404. Poté byl zahájen zkušební provoz - i když stále bez cestujících - na trasách: elektrické jednotky v úseku Pääsküla - Tallinn - Aegviidu a motorová na rameni Pääsküla - Tallinn – Kadrina. Nasazení do provozu s cestujícími je plánováno na konec června 2013.
Snímek zachycuje elektrickou jednotku 1401 v zastávce Rahumaë během první zkušební jízdy 8. ledna 2013. Na snímku je patrné nové trakční vedení, které bylo v tomto úseku vybudováno v loňském roce (viz Modernizace pevných trakčních zařízení na tratích v okolí Tallinnu).
Text Petr Štefek, foto a spolupráce Henri Pokk

Elektrické lokomotivy Siemens Eurosprinter u AWT
Společnost Advanced World Transport (AWT) dosud provozovala pouze několik vlastních elektrických lokomotiv řad 130 a 181, případně též lokomotivy řady 183 pronajaté od Železničné spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSKC). Když tato firma (tehdy ještě pod názvem OKD, Doprava) převzala v lednu 2009 od ČD Carga většinu tranzitních uhelných vlaků směřujících po 2. koridoru z Polska do Rakouska, začala na ně nasazovat motorové lokomotivy řady 753.7 ve dvojicích, v případě nouze pak dokonce dvojice v podstatě vlečkových strojů řady 740. Přestože se jedná o relaci ideální pro elektrickou trakci, výše uvedené stejnosměrné lokomotivy zde nešly použít z důvodu rozdílných napájecích systémů na sever a jih od stykové stanice Nedakonice. Takže se na „Ferdinandce“ několik let trápily s těžkými vlaky provozně nevhodné stroje 753.7. Výjimkou byla pouze krátká epizoda s dvousystémovými stroji řady 363 ZSSKC, které však nebyly určeny pro vlaky směr Rakousko (viz Lokomotivy 363 ZSSK Cargo v pronájmu u Express Rail).
Až v roce 2012 se AWT rozhodlo na toto rameno nasadit lokomotivy Siemens ES 64 F4, které si pronajalo z poolu MRCE Dispolok. Jako první byl na konci září převzat stroj 189 150, v půlce listopadu jej doplnil ještě 189 151. Zatímco první zmiňovaný stroj byl vyroben již v roce 2004 a od té doby byl v provozu u celé řady německých dopravců, druhý pochází až z roku 2009. Lokomotiva 189 151 není v ČR žádným nováčkem, neboť zde již jezdila ve službách dopravce PKP Cargo (v letech 2010 a 2011 – viz též Expanze PKP Carga do Česka pokračuje), předtím si ještě stihla krátce zajezdit v expresní dopravě u PKP Intercity (viz Krátká epizoda lokomotiv ES 64 F4 u PKP Intercity) a před předáním AWT sloužila zhruba rok v nákladní dopravě u DB Schenker Rail Deutschland.
Oba stroje jsou u AWT nasazeny téměř výhradně na rameni Břeclav – Chałupki / Petrovice u Karviné. Vzhledem k častému nedostatku kolejí v pohraničních stanicích s Polskem (to se týká především Chałupek) mnohdy dochází k přepřahům vlaků už v některé stanici před hranicí, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům „elektrik“ při často mnohahodinovém čekání na volnou kolej v pohraniční stanici. Vlak je pak v závěrečném úseku přetažen místními dispečerskými motorovými lokomotivami. Je však možné, že se brzy budeme setkávat s EuroSprintery na jiných výkonech, neboť na jaře končí platnost dosavadní smlouvy na tranzitní přepravy uhlí a pravděpodobně dojde ke změně dopravce.
Na přiložených fotografiích je lokomotiva 189 150 ve dvou fázích své podoby - nejdřív v původním stavu po převzetí k AWT (tj. s polepem připomínajícím 130 let elektrických lokomotiv Siemens) a poté již s velkým logem AWT na bočnici. Na horním snímku pořízeném 30. prosince 2012 mezi Jeseníkem nad Odrou a Polomí veze vlak Rn 49045 s polským koksem směřujícím do rakouské stanice Leoben Donawitz. Druhá fotografie ji zachycuje 26. ledna 2013 v úseku Hrušky zastávka – Hrušky s vlakem Rn 49005 s uhlím do železáren v Linzi.
Text Petr Štefek, foto Petr Nohel

Rok provozu kontejnerového vlaku Šeštokai Express
25. března 2012 zahájil švýcarský operátor Hupac Intermodal společně se svou ruskou dcerou Intermodal Express provoz vlaku nazvaného Šeštokai Express. Vlak je určen pro přepravu kontejnerů mezi polským terminálem Polzug Gądki a terminálem v ruském Smolensku, odkud jsou zásilky distribuovány dále do Ruska i dalších zemí. Vlak byl nazván podle litevské stanice Šeštokai, kde dochází k překládce kontejnerů mezi vozy normálního a širokého rozchodu. Vlakem jsou přepravovány především nádržkové kontejnery, které jsou do Gądek směrovány ze západní Evropy, konkrétně shuttly Hupacu směřujícími z terminálů Combinant Antwerpen a KTL Ludwigshafen.
Byť se v prvním čtvrtletí roku 2013 jedná pouze o jeden pár vlaků týdně, jde o zajímavé zpestření jinak nepříliš silného provozu na jediné trati spojující Polsko s Litvou. Denně se jedná v osobní dopravě o jeden pár rychlíků „Hańcza“, v nákladní dopravě pak o jeden pár směskových vlaků dopravce PKP Cargo (PKPC), občas doplněných uceleným vlakem dřeva téhož dopravce. Již v roce 2012 chtěl tudy vést kontejnerové vlaky estonský operátor Baltic Rail. Ty měly umožnit přepravu kontejnerů mezi pobaltskými státy a kontejnerovým terminálem v oblasti Katowic (původně Polzug Dąbrowa Górnicza, později Euroterminal Sławków) s vazbou na spojení do jadranského přístavu Koper (viz Zahájen provoz kontejnerové linky Koper - Dąbrowa Górnicza), zatím však zůstalo pouze u plánů.
V počátku provozu byla vozba Šeštokai Expressu zajišťována PKPC. Od prosince 2012 však tento výkon převzal dopravce DB Schenker Rail Polska (DBSRP). Ten je zároveň první společností, která narušila monopol PKPC na tomto přechodu. Polský dopravce vlak doveze do Mockavy, což je první stanice na litevském území. Dále do Šeštokai je vlak přetažen normálněrozchodnou lokomotivou řady M62 litevského dopravce Lietuvos geležinkeliai. Standardně vlak odjíždí z Gądek v sobotu a následující den přijíždí do Mockavy a následně Šeštokai, na zpáteční cestu se vydává v pondělí.
PKPC původně jezdilo trasou o délce přes 650 km s využitím elektrické trakce z Gądek do Białystoku, dále pak vlaky jezdily s motorovými lokomotivami řady ST44. Naproti tomu DBSRP jezdí trasou o délce cca 580 km, z toho nejdříve cca 380 km po dvoukolejných elektrizovaných tratích do žst. Korsze, dále asi 200 km po jednokolejných neelektrizovaných tratích procházejících mj. malebnou krajinou Mazurských jezer. V celé trase jsou používány lokomotivy BR232, které mají zatím jako jediné z parku DBSRP povolení pro vjezd na litevskou síť. Momentálně se připravuje schválení lokomotiv Class 66, které se stávají nosnou řadou motorových lokomotiv DBSRP.
Přiložené snímky dokumentují dvě podoby Šeštokai Expressu, a to v době vedení dopravcem PKPC a následně DBSRP. Na horním snímku pořízeném 19. června 2012 v litevské části pohraničního úseku Trakiszki - Mockava je v čele vlaku zachycen stroj ST44-1109 PKPC. Dolní fotografie z 27. ledna 2013 dokumentuje jízdu vlaku přes stanici Sterławki Wielkie (trať Korsze - Ełk) se strojem 232 512 DB.
Text Petr Štefek, horní foto Vytautas Bigelis, dolní foto Paweł Wagner

 
<<<    2012    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2014    >>>
© SPŽ 2013