Červen 2012

První jednotka Stadler KISS pro BLS
20. března 2012 byla představena veřejnosti první jednotka řady 515 švýcarského dopravce BLS Lötschbergbahn, který provozuje všechny spoje S-Bahn v okolí Bernu a na západě města Luzern. Celkem je objednáno 28 čtyřvozových souprav, které mají být dodány během příštích dvou let. Vlaky řady 515 pochazejí z rodiny KISS a z velké části odpovídají řadě 511.1 SBB-CFF-FFS (viz První čtyřdílné soupravy RABe 511.1 v provozu), mají ale delší čelní vozy, splňující pevnostní požadavky podle normy EN 15227. Vedle jiných čel jsou jednotky pro BLS odlišné také použitým řídicím systémem, který neumožňuje provoz s řadou 511 SBB-CFF-FFS. V praxi se uvažuje o spojování maximálně dvou jednotek, i když řídicí systém je koncipován pro vícečlenné řízení až čtyř jednotek.
Zajímavostí je, že se jedná o vůbec první patrové soupravy u BLS, i když s provozem patrových jednotek už BLS zkušenosti má: v roce 1990 provozovala soupravy Re 450 SBB-CFF-FFS a na podzim 2005 pak dvě patrové jednotky lucemburského dopravce CFL na lince Thun – Bern – Fribourg.
Jednotky RABe 515 nabízejí 62 míst k sezení v první a 274 ve druhé třídě – teoretická kapacita činí (s místy k stání) 916 cestujících. Jednotky jsou klimatizované a mají vizuální informační systém. Celková délka soupravy činí 102 metrů, tedy o 2 metry víc než v případě čtyřdílných jednotek RABe 511. Konstrukční rychlost je 160 km/h, hmotnost ve službě činí 216 tun. Uspořádání pojezdu je Bo'Bo'+ 2'2'+2'2'+Bo'Bo', trakční výzbroj s osmi trakčními měniči na bázi IGBT je umístěna v čelních hnacích vozech. Jednotka je jednosystémová (15 kV, 16,7 Hz), disponuje trvalým výkonem na obvodu kol 6000 kW a rozjezdovou tažnou silou 400 kN. To umožňuje zrychlení z 0 na 100 km/h jen za 22 sekund. Cena jedné soupravy činí 17,6 ml. CHF (tj. cca 375 mil. CZK).
V červnu 2012 byl zahájen zkušební provoz na trati – zatím bez cestujících. 4. října pak budou jednotky představeny veřejnosti v Bernu, hned poté začne pravidelný provoz na lince S31 Münchenbuchsee – Bern – Belp. Později bude nasazení jednotek postupně rozšířeno i na linky S1 Thun – Bern – Fribourg, S3/S31 Biel – Belp a S6 Bern – Schwarzenburg.
515 002, tedy druhá dodaná souprava, je zachycena na snímku pořízeném 9. května 2012 v závodě firmy Stadler Rail v Erlenu.
Text a foto Matthias Haag

Jednotky Allegra ABe 4/16 RhB zatím ve zkušebním provozu
V druhé polovině listopadu loňského roku převzal dopravce Rhätische Bahn (RhB) první soupravu typu Allegra ABe 4/16, tj. první z 5 úzkorozchodných souprav v jednosystémové (11 kV 16,7 Hz AC) verzi, které pod názvem Allegra dodává firma Stadler Rail (závod Winterthur). Ty navazují na dodávky dvousystémové jednotek Allegra ABe 8/12 (viz Elektrické jednotky Stadler Allegra u RhB), které byly dodány v letech 2010-2012 v počtu 15 kusů.
Jednotka ABe 4/16 „Allegra“ má délku 74,75 m a hmotnost 113 t. Uspořádání náprav je Bo’Bo’ + 2’2’ + 2’2’ + 2’2 přičemž všechny vozy jsou nízkopodlažní (nástupní výška 480 mm). Skříň jednotky je hliníková a je uchycena na podvozcích s pneumatickým vypružením. Elektrická výzbroj jednotek je na bázi vodou chlazených měničů s IGBT prvky. Maximální rychlost jednotky je 120 km/h (i když je na tratích RhB nejvyšší rychlost jen jen 100 km/h), maximální výkon činí 1400 kW, max. tažná síla je pak 140 kN. Celá elektrická výzbroj včetně dvou sběračů se nachází v prvním voze (na rozdíl od verze ABe 8/12 či známých Flirtů). Tím je souprava podobná jednotkám Be 4/4, které RhB získala v 6 kusech v letech 1971 a 1979. I tam je souprava tažena hnacím vozem s kompletní elektrickou výzbrojí. Soupravy typu Be 4/4 budou po dodání všech pěti vlaků 3101 – 3105 nejspíš sešrotovány.
Klimatizovaná jednotka „Allegra“ 4/16 nabízí cestujícím 24 míst v první a 156 v druhé třídě. Vlaky budou provozovány především na trati Schiers – Landquart – Chur – Thusis. K plánovanému červnovému zahájení zkušebního provozu s cestujícími nedošlo, takže zatím jsou první jednotky (3101 a 3103) pouze ve zkušebním provozu bez cestujících.
Snímek zachycuje jednotku ABe 8/12 3103 v Landquartu dne 6. dubna 2012. Vlak už má název „Hortensia von Gugelberg“ (lékařka a spisovatelka působící v Maienfeldu nedaleko Landquartu na přelomu 17. a 18. století) – nápis za stanovišti je ale ještě přelepen červenou pásku, neboť slavnostní uvedení do provozu se uskutečnilo až v květnu.
Text a foto Matthias Haag

 
<<<    2011    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2013    >>>
© SPŽ 2012