Květen 2012

Inovovaná lokomotiva řady 724.7 CZ LOKO
Ve výrobním programu společnosti CZ LOKO se v letošním roce chystá několik novinek. Jednou z nich je i inovovaná lokomotivní řada 724.7, určená především pro středně těžkou posunovací službu na celostátních tratích a vlečkách. Počítá se s ní jako s náhradou za doposud vyráběné prvosériové provedení lokomotiv řady 724.7. Pro odlišení od první série lokomotiv 724.7 (čísla 701 až 714) obsazuje inovovaná řada 724.7 inventární čísla od 720 a výše.
Podobně jako u jiných projektů, i zde byla hlavním motivem pro úpravu stávající konstrukce lokomotivní řady 724.7 nutnost náhrady původního spalovacího motoru Caterpillar 3412E, který již neodpovídá současným legislativním požadavkům na emise výfukových plynů. Na lokomotivu je nově dosazen motor Caterpillar C27 Acert. Jeho jmenovitý výkon je opět nastaven na hodnotu 709 kW. Jde o vůbec první použití spalovacího motoru typu C27 v lokomotivách české výroby.
Dalšími změnami proti první sérii prošla mechanická část lokomotivy i její výbava s cílem zvýšit užitné vlastnosti lokomotivy, usnadnit její ovládání a v maximální míře ji unifikovat s podobnými řadami z produkce CZ LOKO. Nová série lokomotiv 724.7 je tak ve značné míře sjednocena s řadou 741.7, ať už v konstrukci kabiny, kapot i použitých komponentů. Zásadní změnou je dosazení řídicího systému MSV, který nabízí podstatně více funkcí při řízení trakčního obvodu, pomocných pohonů, přístrojů palubní sítě a zejména v diagnostice, než předešlé regulační systémy.
Osvědčená koncepce AC/DC přenosu výkonu zůstává nezměněna. Jako zdroj proudu slouží trakční alternátor Siemens 1FC2 454-4 BO 99-Z. Usměrněný elektrický proud následně napájí čtyři sério-paralelně řazené trakční elektromotory. Pomocná síť pro pohon ventilátorových motorů chlazení trakčních motorů je stejnosměrná, napájená z pomocného dynama. Zdrojem pro palubní síť 24 V DC je NiCd akumulátorová baterie.
Lokomotiva je ovládána v jízdním i brzdném režimu integračním kontrolérem s plynulým nastavováním výkonu. Je dosazen registrační rychloměr Unicontrols Tramex. Vytápění kabiny je teplovodní se čtyřmi kalorifery, využívajícími teplo z chladicího okruhu spalovacího motoru. Tepelné pohodě přispívá i teplovzdušný nezávislý naftový agregát Eberspächer Airtronic L-D5 a střešní klimatizační jednotka.
Pneumatická výzbroj tvořená nerezovými tlakovými nádobami a instalacemi s ochranným antikorozním povlakem nebo návěstní osvětlení se svítidly z LED diod patří již ke standardu výrobků CZ LOKO. Na přání zákazníka lze lokomotivu osadit soupravou pro dálkové ovládání. V souladu se současnými požadavky na pískovací zařízení je na inovovanou řadu 724.7 dosazováno zařízení firmy Tribotec s možností ohřevu a profukování, unifikované s provedením na řadách 741.7 a 750.7.
Výroba prvního zástupce druhé série, lokomotivy 724.720, probíhala v jihlavském závodě CZ LOKO souběžně s výrobou lokomotivy 724.714, posledním představitelem první výrobní série (viz Lokomotiva 724.714 pro Tereos TTD Dobrovice). S lokomotivou 724.720 se však nebudeme potkávat na našich kolejích, protože jejím odběratelem se stává hnědouhelný důl Rudnik mrkog uglja (RMU) v Kakanji v Bosně a Hercegovině. Zde doplní lokomotivu 797.824, dodanou do tohoto dolu v loňském roce (viz Další lokomotivy řady 797 z Jihlavy). Celkově jde již o čtvrtou lokomotivu CZ LOKO pro bosenský průmysl (viz Dodávka lokomotivy řady 797.8 do Bosny a Hercegoviny a Druhá česká lokomotiva v Bosně a Hercegovině). Zároveň je to vůbec první čtyřnápravový stroj, který CZ LOKO vyrobila ve svém výrobním závodě cíleně pro zahraničního odběratele. Poprvé v historii CZ LOKO byl navíc pro stavbu lokomotivy této koncepce použit rám z novovýroby, zhotovený dle původní výkresové dokumentace. Doposud stavba probíhala s použitím starých rámů z původní řady 740. Součástí lokomotivy je i bosenský vlakový zabezpečovač.
Na přelomu března a dubna se lokomotiva 724.720 podrobila sérii stacionárních i jízdních typových zkoušek na experimentální základně VUZ v Cerhenicích, aby bylo vyhověno všem legislativním požadavkům pro schválení této lokomotivní řady pro provoz v ČR. Po ukončení zkoušek a návratu do Jihlavy byla lokomotiva ještě v dubnu v rámci zkušebního provozu nasazena na vlečce Velkolomu Čertovy schody Tmaň, kde bez problémů zastoupila místní lokomotivu řady 740.5 na náročných přetazích souprav mezi vápenkou a seřaďovacím nádražím v Berouně. V první polovině května pak byla odeslána na cestu do Bosny a Hercegoviny.
Zákazník předpokládá nasazení lokomotivy na přetazích mezi úpravnou a přípojnou železniční stanicí Kakanj po nové vlečce, kterou vybudoval souběžně s otevřením dolu Vrtlište. Veškerou přepravu uhlí doposud obstarává silniční doprava, což se negativně podepisuje na místní infrastruktuře i životních podmínkách. Převedení těchto přeprav na vlečku je jedním z kroků rozsáhlého investičního programu pro celkové ozdravění ovzduší a životního prostředí města Kakanj, jehož byl místní hnědouhelný komplex dosud silným znečišťovatelem. S tímto krokem je spojený jak nákup lokomotivy 724.720, tak soupravy nových výsypných vozů v Chorvatsku. Je tedy zřejmé, že nároky na lokomotivu 724.720 budou v tomto náročném provozu vysoké. Její příchod zřejmě znamená definitivní konec parní trakce ve službách RMU Kakanj, která zde dojezdila v lednu 2011.
Na horní fotografii z 19. 3. 2012 je zachycena lokomotiva 724.720 při odjezdu na zkušební jízdu do Žďáru nad Sázavou před opuštěním železniční stanice Jihlava. Prostřední fotografie z 20. 4. 2012 zachycuje tuto lokomotivu v žst. Beroun při zkušebním nasazení na vlečce VČS Tmaň. Spodní fotografie z 26. 1. 2012 pak zprostředkovává celkový pohled na areál úpravny Čatići od depa RMU, ve které bude rovněž možné lokomotivu 724.720 potkávat. Na snímku jsou zachyceny i místní parní lokomotivy řady 62, které zde sloužily na posunu a srbská lokomotiva 740.703, která je dočasně nahradila.
Text a horní foto Daniel Brabenec, prostřední a dolní foto Michal Kozuk

První elektrická jednotka řady 480 pro Leo Express již v Česku
21. května v 11:16 se z polské železniční stanice Siedlce vydala na cestu do Česka jednotka 480.001. Jedná se o první vozidlo z pětikusové série stejnosměrných jednotek typu Stadler FLIRT, kterou pro českého železničního dopravce Leo Express kompletuje výrobní závod Stadler Polska v Siedlcích. Protože jednotka není v Polsku a zatím ani v Česku schválena a nemůže se tedy pohybovat vlastní silou, její dopravu v úseku Siedlce – Bohumín-Vrbice zajistila lokomotiva SM42-2048. Ráno 22. května převzal ve Vrbici soupravu stroj 721.549, který ji dopraví po síti SŽDC do Velimi a odtud dále až na zkušební okruh VUZ, kde budou probíhat zkušební jízdy s novou jednotkou.
Již od začátku nového GVD v prosinci 2012 se počítá s ostrým nasazením těchto souprav na trati Ostrava – Praha, do té doby musí všechny jednotky dorazit z Polska do Česka. Zatímco jednotky 480.002, 004 a 005 pojedou přímo z Siedlc do Bohumína, souprava 480.003 to vezme oklikou přes Berlin, kde se představí na zářijovém veletrhu Innotrans.
Jednotka řady 480 je pětidílná s celkovou délkou 90 178 mm a uspořádáním náprav Bo‘2‘2‘2‘2’Bo‘. Jde o jednosystémové vozidlo určené pro provoz na tratích elektrizovaných soustavou 3 kV DC. Vozidlo má celkovou hmotnost 150 tun a disponuje max. výkonem na obvodu kol 2600 kW, maximální tažná síla činí 200 kN. Interiér vozidla nabízí celkem 237 míst k sezení.
Jednotka 480.001 je zdokumentována na snímku pořízeném v Bohumíně-Vrbici po rozbřesku 22. května.
Text a foto Petr Štefek

Na fotbalové mistrovství Evropy 2012 zvou lokomotivy Českých drah
Dne 9. května byla představena lokomotiva 380.011 v novém vnějším barevném řešení upozorňujícím na červnové fotbalové Euro 2012 pořádané v Polsku a na Ukrajině. O dva dny později ji následoval i českotřebovský „pershing“ 163.043. Obě lokomotivy mají celý obvod své skříně polepený potištěnou folií v národních barvách s motivy fotbalového míče a českého lva. Schéma pouze zohledňuje odlišný tvar lokomotivní skříně, jinak je u obou prakticky stejné. Doplňují tak 21 lokomotiv pořadatelského Polska, které propagují fotbalové Euro 2012 již od konce března (viz Lokomotivy PKP Intercity propagují fotbalové EURO 2012).
Hlavním smyslem je upozornit na zvláštní vlaky Českých drah, které budou pod názvem „Vlakem na Euro“ vypraveny v době fotbalového šampionátu v relacích Praha – Pardubice – Ústí nad Orlicí - Letohrad - Vratislav (Wrocław) a Brno – Přerov – Ostrava – Vratislav. Právě na stadionu ve Vratislavi odehraje všechny své zápasy v základní skupině tým české reprezentace. České dráhy chtějí touto formu nalákat co největší počet fotbalových fanoušků do svých vlaků. Nabízejí proto i další doprovodné služby. Přepravě na Euro 2012 po železnici nahrává i nechvalně známý stav polských silnic zejména v pohraničí a očekávané dopravní komplikace v okolí Vratislavi.
Pro obě lokomotivy nesoucí vnější reklamu na Euro 2012 byl dočasně vytvořen zvláštní oběh. Stroj 380.011 jezdí v dvoudenním oběhu především na vlacích EC 110 a EC 111 v úseku Praha – Bohumín s dvěma obraty do Břeclavi. Lokomotiva 163.043 je nasazována na spěšné vlaky z Pardubic přes Lichkov do Vratislavi. V době konání vlastního fotbalového mistrovství by pak oba stroje měly zajišťovat vozbu výše zmíněných zvláštních vlaků do Vratislavi.
Původně bylo počítáno ještě s lokomotivou 380.020, která zatím jako jediná svého typu prošla úpravami podle požadavků polského drážního úřadu (tzv. polonizací) a je v těchto dnech na testech v Polsku. Pokud by se její schválení stihlo do začátku Eura 2012, mohla by být nasazena do čela vlaku s fotbalovými fanoušky v celé trase. Zatím je ale pravděpodobnější, že se bude muset před hranicí přepřahat. Zajímavostí je, že lokomotiva 380.011 jako zástupce nového typu Škoda 109E je po neustálých průtazích v procesu schvalování, stejně jako ostatní lokomotivy řady 380, zatím stále pouze ve zkušebním provozu a není v majetku Českých drah. Provedení reklamního polepu tak muselo být schváleno výrobcem.
Na horní fotografii z 20. 5. 2015 je zachycena lokomotiva 163.043 v čele Sp 1916 Sněžník z Kladska do Pardubic před Brandýsem nad Orlicí. Níže je umístěna fotografie dokumentující první nasazení lokomotivy 380.011 v nových barvách „Vlakem na Euro 2012“ dne 9. 5. 2012. V čele EC 111 projíždí úsekem Bezpráví - Ústí nad Orlicí.
Text a horní foto Petr Nohel, dolní foto Filip Měchýř

 
<<<    2011    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2013    >>>
© SPŽ 2012