Duben 2012

Prodej elektrických jednotek řady 6011 z Chorvatska do Polska
V roce 1964 dodal polský podnik Pafawag do Jugoslávie tři trojdílné elektrické stejnosměrné jednotky odpovídající polské řadě EN57. Ty v letech 1965-1966 následovalo 22 souprav složených ze čtyř vozů (tj. obdoba polském řady EN71), které v letech 1974-1975 následovalo dalších 15 čtyřvozových kusů. Tyto soupravy získaly v Jugoslávii označení 311 (čelní řídicí vozy) a 315 (vložené hnací vozy). Po zániku Jugoslávie byly uvedené jednotky rozděleny mezi slovinské a chorvatské železnice. Většina těchto souprav již byla zrušena, ale ty z druhé série jsou dosud v provozu ve Slovinsku. V Chorvatsku byly tyto jednotky nesoucí řadové označení 6011 odstaveny v roce 2009.
S tím jak v Polsku začali vznikat jednotliví regionální dopravci nezávislí na skupině Polskie Koleje Państwowe, vyvstal problém s nedostatkem elektrických jednotek pro tyto společnosti. Až na výjimky totiž rozsáhlý park jednotek řad EN57 a EN71 připadl nynější společnosti Przewozy Regionalne, která je odmítá prodat svým konkurentům. Za této situace samozřejmě přišla vhod obdobná vozidla vyřazovaná ve Slovinsku a Chorvatsku. Takto se již několik jednotek z bývalé Jugoslávie objevilo jako modernizované řady EN71, či ve zkrácené verzi jako EN57, u dopravců Koleje Mazowieckie a Koleje Śląskie.
Další dvě jednotky z Chorvatska se vydaly na modernizaci u firmy NEWAG Nowy Sącz v dubnu 2012. Předtím však již stály několik měsíců odstaveny ve slovenských Siladicích. Na cestu do Polska se vydaly 4. dubna 2012, kdy byly lokomotivami 742.644 a 742.645 dopravce TSS Grade přepraveny ze Siladic do polské pohraniční stanice Zwardoń, odkud je dále do Noweho Sącze odvezla lokomotiva SM42-2582.
Na snímku pořízeném v úseku Skalité Kudlov - Skalité Serafínov je zachycen vlak 45286 přepravující uvedené jednotky chorvatské řady 6011, v popředí je postrková lokomotiva 742.645.
Text Petr Štefek, foto Peter Vlček

Blíží se konec existence trati do Pszówa
11. dubna 2012 byla na dole Anna v polském Pszówě, který se nachází vzdušnou čarou jen cca 15 km od Bohumína, vytěžena po 180 letech těžby poslední tuna uhlí. Těžba v tamním důlním poli bude probíhat dále, ale uhlí bude podzemní cestou transportováno do sousedního dolu Rydułtowy, kde se teprve dostane na povrch.
Ukončení těžby bude znamenat také zánik železniční tratě, která do Pszówa vede. V posledních letech totiž tato železnice sloužila výhradně pro potřeby dolu a po jeho zániku tak její další fungování postrádá smysl. Jedná se o trať, která byla v roce 1915 postavena ze stanice Olsu (dnes žst. Olza sousedící s pohraniční stanicí Chałupki). Na tu ve stanici Bluszczów navázala stavba železnice vedené dále po pravém břehu Odry až do odbočky Racibórz Markowice. Pak bylo díky trianglu tvořenému stanicemi Syrynia a Bluszczów a odbočkou Buglowiec možné jet z Pszówa bez úvrati jak ve směru na Racibórz Markowice, tak na Olzu. Do Pszówa zajížděly také osobní vlaky, ale jejich provoz byl ukončen v roce 1974, na trati podél Odry osobní doprava ustala v roce 1981. S tím, jak klesal počet vlaků, byl ukončen provoz ve směru na Olzu a uhelné vlaky jezdily v posledních letech jen ve směru na odbočku Racibórz Markowice, resp. do stanice Nędza, která je první za touto odbočkou.
Poté, co nákladní vlaky odvezou poslední tuny uhlí, bude možná posledním vlakem zvláštní jízda s lokomotivou řady SM31 PKP Cargo a dvěma osobními vozy, která se uskuteční 21. dubna 2012. Pak zřejmě provoz na 23 kilometrů dlouhé trati Racibórz Markowice - Syrynia - Pszów utichne nadobro.
Na horním snímku je v kolejišti dolu Anna zachycen stroj ST44-1056 po najetí na soupravu uhlí dne 17. července 2004. Právě „gagariny“ ST44 PKP Cargo byly - vedle strojů řady SM31 a lokomotiv privátních dopravců - typickými pro provoz na trati Racibórz Markowice – Pszów ještě v první dekádě 21. století. Na posunu v pszówském kolejišti pak byly k vidění především stroje řady T448p, případně S-200, firmy PTKiGK Rybnik. Ty zajišťovaly také odvoz hlušiny přes stanici Syrynia na odval Buków, který se nachází v bezprostřední blízkosti řeky Odry. Lokomotivy T448p dopravce DB Schenker Rail Polska, jako nástupce PTKiGK Rybnik (viz Integrace skupiny DB Schenker Rail Polska završena), posunovaly v Pszówě i v posledních měsících fungování dolu, což dokládá snímek stroje T448p-137 pořízený 7. března 2012.
Text a foto Petr Štefek

První čtyřdílné soupravy RABe 511.1 v provozu
V únoru dodal Stadler Rail pro SBB-CFF-FFS elektrickou jednotku RABe 511 101, tj. první soupravu toho typu. Celkem si dopravce objednal 24 kusů těchto jednotek, které navazují na obdobné, ale šestivozové soupravy RABe 511 (viz Patrová jednotka Stadler Dosto představena veřejnosti). Celá série bude dodána postupně během následujících dvou let.
Vozy jsou opatřeny nátěrem v kombinaci bílé a tmavě šedé, tedy v „rychlíkových“ barvách SBB-CFF-FFS. Na rozdíl od svých šestidílných sester totiž nebudou nasazeny v příměstské dopravě, ale na vlacích kategorie RegioExpress, především na linkách Lausanne - Genève, Zürich - Schaffhausen, Zürich - Frick - Basel, Bern - Biel, Bern - Olten nebo St. Gallen - Chur. Ve Švýcarsku slouží vlaky RegioExpress ke spojení větších měst nebo regionů a na rozdíl od vlaků InterRegio v nich nejezdí průvodčí. Nepravidelnou kontrolu jízdenek dělají pouze revizoři.
Jednotky RABe 511.1 nabízejí 60 míst k sezení v první a 277 ve druhé třídě, jsou klimatizované a mají vizuální informační systém typu KIS. Celková délka soupravy činí 100 metrů, tedy o 50 metrů méně než v případě šestidílných jednotek RABe 511. Konstrukční rychlost je 160 km/h, hmotnost ve službě činí 211 tun. Uspořádání pojezdu je Bo'Bo'+ 2'2'+2'2'+Bo'Bo', trakční výzbroj s osmi trakčními měniči na bázi IGBT je umístěna v čelních hnacích vozech. Jednotka je jednosystémová (15 kV, 16,7 Hz), disponuje trvalým výkonem na obvodu kol 6000 kW a rozjezdovou tažnou silou 400 kN. Výkonové parametry jsou shodné s delšími jednotkami RABe 511, díky absenci dvou vložených vozů a s tím související hmotností nižší o 80 tun je tedy k dispozici větší měrný výkon. Použitý řídicí systém umožňuje vícečlenné řízení až čtyř jednotek v čtyř- i šestivozové verzi.
RABe 511 102, tedy druhá dodaná souprava, je zachycena na snímku pořízeném 19. dubna 2012 ve stanici Oberwinterthur.
Text a foto Matthias Haag

Lokomotivy PKP Intercity propagují fotbalové EURO 2012
Před nadcházejícím Mistrovstvím Evropy ve fotbale EURO 2012, které bude probíhat v Polsku a na Ukrajině, se polský dopravce PKP Intercity inspiroval u rakouských drah ÖBB, které u téže příležitosti před čtyřmi lety opatřily své lokomotivy nátěrem propagujícím EURO 2008 (viz Lokomotivy ÖBB propagují evropský šampionát ve fotbale v roce 2008).
Celkem bylo v Polsku reklamním polepem opatřeno 21 lokomotiv, z nichž 17 je v barvách jednotlivých států (dvě lokomotivy jsou v barvách Anglie, protože jedna z nich bude delší dobu v periodické opravě), jejichž týmy se budou účastnit fotbalového turnaje. Další čtyři lokomotivy pak propagují polská města a jejich stadiony, kde bude EURO 2012 probíhat (Gdańsk, Poznań, Warszawa a Wrocław).
Stejně jako v Rakousku, jsou i v Polsku propagačním polepem opatřeny především lokomotivy typu ES64U4 (v Rakousku též ES64U2), které PKP Intercity označuje oficiální přezdívkou „Husarz“. Těch je však jenom 10 kusů (viz Stroje ES 64 U4 v pravidelném provozu u PKP Intercity), takže jako další řada byly pro tento účel vybrány stroje řady EP09.
První lokomotivou ve stylu EURO 2012 se stal „Husarz“ 5 370 001, který byl na konci března 2012 opatřen barvami pořádajícího Polska. V průběhu dubna pak vyjelo s propagačním polepem všech 20 lokomotiv, mezi nimi také stroj 5 370 006 v českých barvách, který zachycuje fotografie pořízená 19. dubna 2012 ve stanici Warszawa Zachodnia.
 
Seznam lokomotiv „EURO 2012“:

5 370 001 - PolskoEP09-010 - Španělsko
5 370 002 - RuskoEP09-018 - Nizozemsko
5 370 003 - DánskoEP09-020 - Chorvatsko
5 370 004 - UkrajinaEP09-022 - Řecko
5 370 005 - NěmeckoEP09-023 - Portugalsko
5 370 006 - ČeskoEP09-026 - Itálie
5 370 007 - WarszawaEP09-032 - Švédsko
5 370 008 - WrocławEP09-034 a EP09-044 - Anglie
5 370 009 - GdańskEP09-036 - Irsko
5 370 010 - PoznańEP09-042 - Francie

Text Petr Štefek, foto Kajetan Orliński

Poslední osobní vlak do Pszówa
Poté, co byla 12. dubna 2012 ukončena těžba černého uhlí v dole Anna v hornoslezském Pszówě, bude asi brzy následovat i likvidace železeniční trati, která do tohoto města vede (viz Blíží se konec existence trati do Pszówa). Protože pravidelná osobní doprava do Pszówa byla ukončena již v roce 1974, na navazující trati Racibórz Markowice - Syrynia - Olza pak v roce 1981, naskytla se široké veřejnosti možnost projet si zřejmě naposledy uvedenou trať v sobotu 21. dubna 2012.
Toho dne byl ve spolupráci s dopravcem PKP Cargo vypraven z Katowic zvláštní vlak sestavený z lokomotivy SM31-073 a dvou osobních vozů 2. třídy. Hlavním cílem jízdy bylo samozřejmě projetí úseku Racibórz Markowice - Syrynia - Pszów, navazující trať Syrynia - Olza je již bohužel několik let neprůjezdná. V rámci cesty byly projety ale i další tratě bez pravidelné osobní dopravy v oblasti Horního Slezska: Ruda Chebzie - Zabrze Biskupice, Maciejów Północny - Katowice Towarowa a několik dalších spojek používaných pouze nákladními vlaky.
Zatím není jasné, kdy bude trať do Pszówa zcela uzavřena. I po ukončení těžby totiž do Pszówa dále jezdí nákladní vlaky, aby odvezly zbývající zásoby uhlí na skládce v areálu dolu. Konkrétně v týdnu od 23. do 29. dubna jsou naplánovány celkem tři uhelné vlaky. Snímek zachycuje zmiňovaný zvláštní osobní vlak do Pszówa při průjezdu kolem věžového stavědla stanice Syrynia, vlevo v popředí je viditelné dřívější pokračování trati ve směru na Olzu.
Text Petr Štefek, foto Dawid Petelicki

Všechny lokomotivy rakouské řady 1822 odstaveny
Poté, co sloučením několika polských dopravců vznikla společnost DB Schenker Rail Polska (viz Integrace skupiny DB Schenker Rail Polska završena), byla zahájena konsolidace parku hnacích vozidel. To mj. přineslo odstavení a postupný odprodej několika desítek lokomotiv. Vedle strojů ve špatném technickém stavu byly mimo provoz dány především atypické řady, od kterých DB Schenker Rail Polska (DBSRP) vždy jen několik zástupců. Mezi takto postižená vozidla patří i oba zástupci rakouské řady 1822.
Zatímco stroj 1822-005 je mimo provoz již od roku 2008 (viz Současný stav lokomotiv 1822 (ex ÖBB) v Polsku), druhá lokomotiva 1822-002 jezdila až do roku 2010. Od února 2012 jsou obě lokomotivy - spolu s dalšími stroji jiných řad - odstaveny na vlečce chemických závodů Blachownia na periferii města Kędzierzyn-Koźle, kde čekají na svůj další osud. Tím může být buď prodej nebo fyzická likvidace.
Podobně dopadly také sesterské lokomotivy ev. č. 001, 003 a 004, které zůstaly v Rakousku. Všechny tři stroje byly od října 2011 odstaveny pod širým nebem v Innsbrucku, v březnu 2012 pak byly přepraveny do Wolfurtu, kde jsou již ukryty pod střechou. Také v jejich případě se čeká na to, zda se najde někdo ochotný je koupit.
Uvedené snímky byly pořízeny 20. dubna 2012 v chemičce Blachownia: na horním snímku je detail odstavených lokomotiv 1822-005 a 1822-002, dolní fotografie zachycuje celkový pohled na následujících 23 odstavených lokomotiv DBSRP: SM42‑2125, S‑279, S‑2133, S‑253, TEM2‑079, SM42‑2350, S‑272, T448p‑098, S‑259, S‑230, 1822‑005, 1822‑002, BR231‑063, BR232‑010, SM42‑2327, S‑283, TEM2‑193, BR232‑066, M62‑1726, S‑2126, S‑2125, S‑282 a S‑273.
Text a foto Petr Štefek, spolupráce Kajetan Steiner

 
<<<    2011    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2013    >>>
© SPŽ 2012