Březen 2012

Modernizovaná lokomotiva ST46 PKP Cargo
Společnost Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz provedla v loňském roce prototypovou modernizaci šestinápravové motorové lokomotivy SU46-045 na lokomotivu ST46-01. Jedná se o část rámcové objednávky dopravce PKP Cargo na modernizaci 10 kusů lokomotiv SU46, která však bude v úplnosti realizována až po vyhodnocení zkušebního provozu prototypového stroje.
Původní lokomotiva SU46-045 byla vyrobena lokomotivkou H.Cegielski – Poznań v roce 1977. Po požáru této lokomotivy, ke kterému došlo 6. května 2007 ve stanici Kościerzyna, byla lokomotiva odstavena v domovském depu Gdynia a následně 5. července 2010 zrušena. Nakonec však bylo rozhodnuto o její modernizaci, která zahrnovala především náhradu původního licenčního spalovacího motoru FIAT W2112SSF o jmenovitém výkonu 1655 kW motorem MTU o jmenovitém výkonu 1800 kW. Dále došlo ke zvětšení prostoru na stanovištích strojvedoucího, která jsou nově vybavena klimatizací. Modernizací prošly také třínápravové podvozky, kde byl zvětšen posuv střední nápravy tak, aby byly zmírněny příčné účinky podvozku na trať při průjezdu obloukem. Protože se s těmito stroji počítá i pro provoz na území Německa, byl tento stroj vybaven zařízeními potřebnými pro provoz na síti DB Netz. Naopak demontován byl topný generátor pro vytápění souprav osobních vozů, což je patrné i z výměny písmene U (= univerzální) za T (= towarowa, tj. nákladní) v řadovém označení - podobně jako u lokomotiv ST45 přestavených z řady SU45 (viz Lokomotivy ST45 PKP Cargo na českých kolejích).
Modernizace lokomotivy ST46-01 (označení EVN je 92 51 3 630 341-7 PL-PKPC) byla ukončena v prosinci 2011, poté následovaly zkušební jízdy a dolaďování detailů, takže oficiálním datem ukončení hlavní opravy spojené s modernizací je 25. leden 2012. V závěru února 2012 pak lokomotiva dorazila do svého nového působiště, kterým je depo Węgliniec na jihozápadě Polska.
Modernizovaná lokomotiva ST46-01 je zachycena na snímku pořízeném ve stanici Sulików dne 16. března 2012 během objíždění vyrovnávkového vlaku relace Turoszów - Beroun.
Text Petr Štefek, foto Michal Kozuk

Návrat lokomotivy 771.182
Ačkoliv se České dráhy po roce 2000 systematicky zbavovaly motorových lokomotiv řad 770 a 771, několik posledních kusů se vložilo do dceřiné společnosti ČD Cargo a tato je ještě stále využívá. Výjimečné postavení mezi nimi zaujímá stroj 771.182, který byl při periodické opravě v roce 1999 vybaven elektrodynamickou brzdou. Rekonstrukce byla provedena v DKV PJ Olomouc, kde byl tehdy ve stavu a na krátký čas se vrátil na staniční zálohu v Zábřehu na Moravě, kde předtím léta sloužil.
Po předání do DKV České Budějovice býval nasazen na spádovišti budějovického seřazovacího nádraží. Během roku 2011 prošel rozsáhlou opravou, kde se kromě obvyklých operací provedla rekonstrukce EDB s cílem zvýšení jejího rozsahu, čela kapot byla vybavena tříbodovým osvětlením, přičemž původní sdružená poziční světla byla odstraněna a nahrazena samostatnými skříňkami na čelních madlech. Z finančních důvodů nebyla dosazena klimatizace stanoviště strojvedoucího, ale požadavek na zlepšení pracovního prostředí se kompenzoval montáží dvojité střechy kabiny, známou jako provedení Tropico.
V prosinci 2011 byla oprava dokončena a lokomotiva se krátce zajížděla na českobudějovickém spádovišti, než počátkem roku 2012 odjela do Břeclavi na obnovu vnějšího nátěru. Předchozí barevné schéma kopírovalo původního nátěr z výroby, namísto zelené barvy kapot a kabiny byla použita barva modrá. To bylo nyní vystřídáno korporátním nátěrem společnosti ČD Cargo, spočívajícím v poměrně jednoduché a vkusné kombinaci safírově modré (RAL 5003) na kabině a střechách, nebesky modré (RAL 5015) na kapotách a tmavě šedé (RAL 7024) na hlavním rámu a celém spodku vozidla.
Na snímku z rána 16. 3. 2012 je zachycena lokomotiva 771.182 ČDC během posunu v obvodu OKV Břeclav, krátce před zpáteční přepravou do SOKV České Budějovice.
Text a foto Leoš Tomančák

Koleje Śląskie již pouze s elektrickými jednotkami
Polský regionální dopravce Koleje Śląskie (KŚ), který od října 2011 provozuje především příměstskou osobní dopravu na trati Gliwice – Częstochowa, ukončil 20. března 2012 provoz souprav osobních vozů B249 pronajatých od Českých drah, které byly vedeny lokomotivami TRAXX F140 MS či TRAXX F140 DC pronajatých od firmy LOTOS Kolej (viz Koleje Śląskie zahájily provoz). Hned následujícího dne pak lokomotiva E483 252 (91 51 5 170 013-4 PL-Rpool) přepravila soupravu všech 10 pronajatých vozů B249 z Gliwic do Bohumína, kde byly vráceny svému majiteli. To dokumentuje snímek uvedené soupravy zachycený při vjezdu do žst. Bohumín jako vlak Vn 48289 ve směru od Chałupek.
Tím se také zakončilo zajímavé zajíždění TRAXXů do Bohumína, které od října 2011 do března 2012 přivážely každou sobotu do tamního depa část pronajatých vozů na prohlídku.
Vrácení vozů bylo možné díky tomu, že KŚ obdržela první tři z pětikusové série jednotek řady EN57AKŚ. Tyto jednotky firma získala formou leasingu od konsorcia Newag, Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych (ZNLE) a ING Lease. Samotnou modernizaci ze zastaralých jednotek EN57 provedla společnost Newag Nowy Sącz. Rozsah modernizace je podobný jako u jednotek EN57AKM, které již KŚ provozuje v počtu dvou kusů, a zahrnuje především výměnu trakční výzbroje i trakčních motorů, dosazení nových čel, celkovou výměnu interiéru, dosazení nových hliníkových dveří aj. Zajímavostí je instalace automatů na prodej občerstvení, které provozuje společnost WARS, známá především obsluhou jídelních a lůžkových vozů.
Snímek zachycuje modernizovanou jednotku EN57AKŚ nesoucí stále původní označení EN57-730, která dne 1. února 2012 vjíždí po vykonané kontrolní prohlídce z dílen ZNLE do žst. Gliwice.
Text a horní foto Petr Štefek, dolní foto Krzysztof Malinowski

Modernizace trati v údolí Töss
46 km dlouhá trať „Tössthalbahn“ podél řeky Töss spojuje města Winterthur a Rüti. Trať byla dána do provozu v letech 1875-1876 společně s navazující, ale tehdy samostatnou, dráhou Wald - Rüti. V roce 1918 se tato trať stala jako jedna z posledních součástí sítě SBB-CFF-FFS. Už tehdy se jí přezdívalo „malý Gotthard“, neboť stoupání v nejstrmějším úseku mezi Gibswilem a Waldem činí 32 ‰.
Trať dnes patří k nejzastaralejším v celém Švýcarsku. Ani jedna stanice nemá podchod, všude jsou pouze úrovňové přechody na nástupiště. Navíc jsou zabezpečovací zařízení všech stanic ovládána místně, přitom téměř všechny stanice na ostatních tratích ve východním Švýcarsku jsou ovládány dálkově z centrálního dispečerského pracoviště Betriebszentrale Ost u zürišského letiště.
V roce 2012 však začíná modernizace této trati, na kterou byla vyčleněna částka 83 mil. CHF (tj. asi 1,7 mld. CZK). Ta bude zahrnovat výstavbu podchodů, vyšších a delších nástupišť. Stanice pak budou vybaveny dálkově ovládanými elektronickými stavědly. Jako první bude modernizována stanice Rikon, kde byly stavební práce zahájeny v březnu 2012.
Stavební a technologické úpravy celé trati mají být dokončeny do roku 2016. Téhož roku na trať vyjedou patrové jednotky Re 450, RABe 511 a RABe 514, jejichž provoz je na této dráze nyní zakázán. Modernizovaná trať také přinese - podle slovníku SBB-CFF-FFS - větší „samostatnost“ cestujícím: ve stanicích již nebudou žádní drážní zaměstnanci, takže jízdenku bude možné koupit jen v automatech a informace cestující získají telefonicky.
Snímek z 23. března 2012 zachycuje současný stav stanice Rikon, kde zastavil vlak linky S26 Winterthur – Rüti, složený z jednotek RABe 526. V pravé části fotografie je patrné oplocení stavebního místa, kde je budována technologická budova pro nové zabezpečovací zařízení.
Text a foto Matthias Haag

Lokomotiva 724.714 pro Tereos TTD Dobrovice
S příchodem jara byla v jihlavském závodě firmy CZ LOKO dokončena po čtyřleté přestávce výroba další lokomotivy řady 724.7 (viz Lokomotiva řady 724.7 dopravce Viamont). Lokomotivy této řady se vyrábí v téměř nezměněné podobě již přes 10 let - první stroj byl předán zákazníkovi už v roce 1999 a k dnešnímu dni počet dokončených lokomotiv dosáhl čísla 14. Lokomotiva 724.714 byla dodána do cukrovaru a lihovaru Tereos TTD Dobrovice. Jedná se pravděpodobně o poslední lokomotivu této řady v provedení se spalovacím motorem Caterpillar 3412 E.
Koncepce a vybavení lokomotivy zůstává shodné s předchozími vyrobenými lokomotivami řady 724.7, včetně použité kabiny s úpravou tropiko. Spalovací motor Caterpillar 3412E o jmenovitém výkonu 627 kW pohání trakční alternátor Siemens 1FC2 454-4 BO 99-Z, který napájí usměrněným elektrickým proudem původní trakční motory ČKD TE 005. Stroj je vybaven řídícím systémem NES RV 06-724.7 se stupňovým řízením výkonu a elektrodynamické brzdy (pro každý režim 8 stupňů), samočinnou brzdou s elektricky ovládaným brzdičem DAKO-BSE, rychloměrem Unicontrols Tramex a pozičními světly s LED diodami. Vytápění kabiny je teplovodní se 4 kalorifery, využívající teplo z vodního okruhu spalovacího motoru, nebo teplovzdušné nezávislým naftovým agregátem Eberspächer. Lokomotiva je uzpůsobena pro vícečlenné řízení.
30. 3. 2012 pak proběhlo v areálu cukrovaru v Dobrovici slavnostní uvedení lokomotivy do provozu za účasti představitelů jak majitele, tak i dodavatele. Lokomotiva nahradila na vlečce dlouhodobě pronajímaný stroj 740.672, který je posledním své řady v majetku firmy CZ LOKO. Ještě relativně nedávno přitom veškerou obsluhu vlečky zajišťovaly dvě lokomotivy řady 710. Kvůli zvyšujícímu se nárůstu dopravy na vlečce pak byla najímána některá z lokomotiv řady 740 CZ LOKO pro přetahy mezi cukrovarem a železniční stanicí, na menší posun v samotném cukrovaru zůstala již jen jedna lokomotiva 710.855. Ta však byla postupně odstavena do zálohy a veškerý posun zůstal jen na lokomotivě řady 740, kterou v listopadu loňského roku doplnil stroj 703.580, dodaný ve firemních barvách Tereos TTD taktéž firmou CZ LOKO pro lehký posun v areálu cukrovaru. Pro úplnost dodejme, že při předváděcích jízdách, předcházejících objednání lokomotivy 724.714, se na vlečce v Dobrovici ukázaly například i lokomotivy 724.606 nebo 741.701.
Při přípravách na odjezd k svému novému majiteli je zachycena lokomotiva 724.714, opouštějící právě bránu jihlavské provozovny CZ LOKO, aby se zanedlouho vydala na cestu ve směru Kolín a Dobrovice.
Text a foto Daniel Brabenec

 
<<<    2011    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2013    >>>
© SPŽ 2012