Prosinec 2012

Koleje Śląskie si pronajímají 67 osobních vozů
Na základě osmileté smlouvy se Slezským vojvodstvím bude dopravce Koleje Śląskie (KŚ) provozovat počínaje 9. prosincem 2012 veškerou regionální osobní dopravu na tratích tohoto vojvodství, kde zatím dopravce působil jen v omezené míře. V novém GVD tak razantně stoupne počet vozidel nutných k zajištění provozu, což dopravce řeší především pronájmem starších motorových vozů a klasických vozů s lokomotivami.
Turnusová potřeba osobních vozů bude pokryta především 50 kusy vozů B249 pronajatých od ČD, čímž bylo navázáno na pronájem 10 vozů téže řady (viz Koleje Śląskie zahájily provoz), který byl ukončen v březnu tohoto roku. Dalších 17 vozů pak dodá německá společnost Heros Rail Rent, která se zabývá pronájmy osobních vozů z druhé ruky.
V čele vlaků složených z uvedených vozů pak bude k vidění 15 kusů elektrických lokomotiv Bombardier TRAXX, které včetně strojvedoucích dodá konsorcium Lotos Kolej a Railpool. Tyto stroje budou - zatím na tři měsíce - doplněny pěti kusy elektrických lokomotiv řady ET22 pronajatými od PKP Cargo.
V souvislosti s uvedenými pronájmy pak již od konce listopadu probíhají přepravy vozidel z několika států Evropy do Slezského vojvodství. Například první várka 17 vozů řady B249 ČD vyrazila z Bohumína 1. prosince 2012. Již o den dříve pak proběhla přeprava 8 vozů řady Bimz a Bimdz (ex DB) firmy Heros Rail Rent z šumperských dílen Pars nova, kde se tyto vozy podrobily prohlídce a drobným opravám.
Snímek z 30. listopadu 2012 zachycuje lokomotivu 2016.903 LTE se soupravou vozů Bimz/Bimdz krátce před odjezdem ze Šumperka do Gliwic.
Text a foto Petr Štefek

V České republice už jen vpravo
Zavedením pravostranného provozu od 14. 12. 2012 mezi Břeclaví a Bohumínem Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokračuje v obdobných opatřeních, která na svém území zavedly v srpnu letošního roku rakouské dráhy (ÖBB). Od 6. srpna 2012 je v Rakousku pravostranný provoz na osmi tratích, mimo jiné i na tzv. Severní dráze z Vídně do stanice Bernhardsthal. Zavedení pravostranného provozu mezi Bernhardsthalem a Břeclaví se předpokládá rovněž od 9. prosince 2012.
Je nezbytné, aby cestující k příchodu na nástupiště používali pouze povolené přístupy a nevstupovali do kolejiště na místech, kde to není dovoleno.
SŽDC připravila k zavedení pravostranného provozu informační kampaň v celém úseku trati mezi Břeclaví a Bohumínem včetně spádových měst a obcí. V knižním jízdním řádu na rok 2013 je u dotčených tratí uvedena informace pro cestující. Ve stanicích a na zastávkách budou od 15. listopadu 2012 vylepeny informační letáky a ve spolupráci s akciovou společností České dráhy budou distribuovány informační skládanky. Od stejného data budou cestující o změně informováni v rozhlasových hlášeních.
Trať Břeclav – Přerov – Bohumín je poslední tratí v České republice, na které se dosud jezdí vlevo. Na trati Petrovice u Karviné - Bohumín byl levostranný provoz ukončen 12. prosince 2009; trať Kadaň - Karlovy Vary přešla na pravostranný provoz již 27. května 2006.
Původní technické vybavení tratí umožňovalo pouze jednosměrný provoz na traťových kolejích mezi stanicemi. Při modernizaci všech tratí se standardně zaváděla zabezpečovací zařízení, která umožňují plnohodnotný obousměrný provoz po všech traťových kolejí. Po technologické stránce tato změna již postupně proběhla, a proto nebude nutné provádět žádné stavební úpravy.
Text a foto Petr NohelStránky přátel železnice přejí všem čtenářům a spolupracovníkům mnoho úspěchů v roce 2013. Těšíme se také, že nám zachováte i nadále svoji přízeň.


 
<<<    2011    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2013    >>>
© SPŽ 2012