Prosinec 2011

Dodávka elektrických jednotek pro WESTbahn kompletní
S blížícím se příchodem nového grafikonu finišovala dodávka elektrických jednotek Stadler KISS pro rakouského soukromého dopravce WESTbahn Management (viz První jednotka Stadler KISS pro WESTbahn Management). Počátkem prosince již byla do Rakouska dodána celá sedmikusová série s výjimkou posledního kusu 4010 007-1. Ten ještě 5. a 6. prosince absolvoval zkušební jízdy ve Švýcarsku, ale už den poté se vypravil do svého rakouského působiště. Údržba jednotek WESTbahn Management (WSTBA) probíhá v dílnách nazvaných WESTbox v Linci a podílí se na ní pracovníci nákladního dopravce LogServ.
Se začátkem grafikonu bylo už všech sedm jednotek nasazeno na 11 párů expresních vlaků v relaci Wien Westbahnhof – Salzburg Hauptbahnhof. Z důvodu omezené kapacity stanice Salzburg Hbf., která je momentálně v přestavbě, vlaku pokračují soupravově až do nedaleké obratové stanice Freilassing, která se nachází na území Německa.
Provoz těchto souprav u WSTBA je prvním ostrým nasazením jednotek Stadler KISS, neboť obdobné jednotky RABe 511 jsou po zkušebním provozu bez cestujících (viz Zkušební jízdy s elektrickými jednotkami RABe 511) nasazeny od nového jízdního řádu ve zkušebním provozu na lince S14 Zürich - Hinwil. Tento provoz je však omezen pouze na denní dobu mezi 09:00 a 16:00 s tím, že pro případ poruchy čekají v záloze jednotky RABe 514.
WSTBA se s jednotkami Stadler KISS pouští do souboje s vlaky státního dopravce ÖBB, který na trase Wien – Salzburg nabízí spoje kategorie Railjet (s jízdní dobou 2:45) a ÖBB IC (s jízdní dobou 3:05). Vlaky WSTBA ujedou stejnou trasu za necelé tři hodiny (2:57 nebo 2:59) a při srovnatelném čase hodlají konkurovat státní železnici především službami i výší jízdného. Vedle vlaků pak WSTBA zahájil pod hlavičkou dceřiné společnosti WESTbus také provoz dálkových autobusových spojů. Ty zajišťují dopravu nejen ve vnitrorakouských relacích, ale zajíždějí také do Prahy a Mnichova.
Snímek zachycuje soupravu 93 85 4010 007-1 CH-WSTBA ve švýcarském Romanshornu, kam zavítala v rámci zkušebních jízd dne 5. prosince 2011.
Text a foto Matthias Haag, spolupráce Petr Štefek

Zastavení pravidelné osobní dopravy na dalších lokálních tratích k 11. 12. 2011
O půlnoci z 10. na 11. prosince vstoupil v platnost nový grafikon vlakové dopravy. V České republice žel opět přinesl omezení počtu tratí s pravidelnou osobní dopravou. Výrazně největší délka místních tratí, kde nebyla ze strany samosprávy objednána osobní doprava, je tentokráte v Pardubickém kraji. Nápadně často jde o lokální dráhy, které rozdělují uměle a často nelogicky stanovené krajské hranice.
Od neděle 11. 12. 2011 přestaly jezdit osobní vlaky na trati číslo 015 v úseku Heřmanův Městec - Prachovice. Provoz vlaků na trati č. 016 Moravany - Borohrádek byl ukončen už v Holicích. Před hranicí s Královéhradeckým krajem. Místní dráhu č. 024 do Štítů zase rozděluje hranice s krajem Olomouckým. Všechny osobní vlaky proto byly ukončeny už v Moravském Karlově. Na trati č. 025 Dolní Lipka - Hanušovice byla zastavena osobní doprava zcela.
Výrazná redukce se dotkla bývalé Moravské západní dráhy, resp. celé oblasti už tak slabě dopravně napojené severní části Boskovické brázdy. Vlaky jedoucí po trati č. 262 z České Třebové ukončí svoji jízdu už v Moravské Třebové. Ze strany Jihomoravského kraje byla osobní doprava objednána jen po Velké Opatovice. Všechny osobní vlaky vedené po trati č. 271 budou končit ještě na území Olomouckého kraje ve stanici Dzbel. Uzlová stanice Chornice tak zůstává zcela bez pravidelné osobní dopravy!
Výpravčí zde ale zůstává nejen díky velmi slabé nákladní dopravě, ale také pro dirigování úseku Třebovice v Čechách - Chornice. Služba výpravčích se však ke stejnému datu ruší v nové koncové stanici Moravská Třebová. Toto úsporné opatření tak vyvolalo další nutné investice do úprav zabezpečovacího zařízení (ovládání přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo instalace kamerového a informačního systému. Rozdělení kdysi fungujícího celku na tři krátké časti přinese nejen komplikace v provozu. Vynutilo si i přečíslování tratí v knižním jízdním řadu. Úsek spojující Českou a Moravskou Třebovou je nově veden pod číslem 017.
Z jiných částí republiky se ve vytištěných jízdních řádech neobjevily žádné vlaky ještě na trati č. 084 Rumburk – Mikulášovice. Ústecký kraj ale nakonec doobjednal dopravu i v tomto úseku ve stejném rozsahu jako v uplynulém roce. Provoz zde tak bude nadále zachován alespoň o víkendech. Naopak v Olomouckém kraji byl po delší přestávce znovuobnoven alespoň v letní sezoně víkendový provoz čtyř párů osobních vlaků mezi Litovlí předměstím a Mladčí. Napomohla tomu mimo jiné ukončená rekonstrukce Mladečských jeskyní.
Je zřejmé, že v době deficitů veřejných rozpočtů je nutné šetřit každou korunu. V případě rušení železnice jde často pouze o zástěrku a zejména kroky společnosti OREDO, která je koordinátorem veřejné dopravy Pardubického kraje, už dlouhodobě mezi občany budí značné kontroverze.
Závěrem nezbývá než doufat, že pro výše vyjmenované tratě neobjednání osobní dopravy neznamená první krok k jejich úplnému zániku. Na druhou stranu je jasné, že má-li být regionální železnice platným dopravním systémem 21. století, neobejde se to bez zásadních investic do infrastruktury i vozového parku. Stav, kdy jeden z posledních vlaků jedoucích v úseku Moravská Třebová - Chornice úspěšně předjížděl jeden železniční fotograf na kole, není udržitelný.
Na horní fotografii je zachycen poslední den pravidelné osobní dopravy ve stanici Chornice, kam právě přijíždí Os 14700 Skalice nad Svitavou - Česká Třebová vedený motorovým vozem 810.325-1. Níže je zdokumentován motorový vůz 810.234-5, který jako Os 20507 z Lichkova zpomaluje 6. 11. 2011 na zhlaví cílové stanice Štíty.
Text a foto Petr Nohel

„Bobiny“ vozí prací prášky
Výrobky známé rakovnické firmy Procter & Gamble – Rakona (mezi které patří především prací prášky, ale i jiné čistící či kosmetické přípravky) jsou vyváženy mj. do Polska. Významnou roli zde hraje železnice, která se od roku 2007 podílí na přepravě výrobků z Rakovníka do distribučního střediska v Sochaczewě nedaleko Warszawy. Přepravy byly od počátku realizovány dopravci ČD Cargo a PKP Cargo především ve formě ucelených vlaků.
V posledních letech pro ně byly typické modré vozy řady Gas, které vznikly úpravou vozů řady Gags. Tyto vozy pronajaté od firmy VADS (nynější AWT ROSCO) však na uvedených vlacích jezdily jen do konce června 2011, neboť od července je nahradily vozy Habbillns a Habbillnss ČD Cargo.
K 1. červenci 2011 pak došlo ještě k jedné podstatné změně a tou je náhrada dopravce PKP Cargo firmou Rail Polska (RAILP). Ačkoliv tato společnost disponuje početnou flotilou především modernizovaných lokomotiv řady M62M (viz Remotorizace lokomotiv M62 Rail Polska pokračují), provoz těchto velkých motorových lokomotiv by byl na lehkých soupravách z Petrovic u Karviné do Sochaczewa neekonomický. Proto přišly ke slovu „bobiny“ 140.059 a 140.097 RAILP, pro které jsou tyto lehké a rychlé vlaky optimálním výkonem. V rukách dopravců ČDC a RAILP zůstávají tyto vlaky i v GVD 2011/2012, pravidelně se jedná o dva páry vlaků týdně.
Na snímku pořízeném 24. září 2011 je zachycen stroj 140.059 (91 51 3 150 519-9 PL-RAILP) v čele vyrovnávkového vlaku Sochaczew – Rakovník v traťovém úseku Odbočka Dorota – Sosnowiec Jęzor.
Text Petr Štefek, foto Jan Hanzel

Workshop „Atraktivní muzejní železnice“ v Kořenově
Ve dnech 12. a 13. prosince se v prostorách Muzea ozubnicové dráhy v Kořenově uskutečnil mezinárodní workshop nazvaný „Atraktivní muzejní železnice“. Cílem workshopu, který pořádala Železniční společnost Tanvald, byla výměna zkušeností mezi institucemi i dobrovolnickými spolky, jejichž cílem jsou muzejní aktivity na železnici. Účastníci akce se tak navzájem seznámili nejen s prací jednotlivých účastníků na poli údržby a oprav provozních i neprovozních vozidel a prvků železniční infrastruktury, ale i s jejich aktivitami pro širokou veřejnost a v neposlední řadě s formami financování činnosti spolků a institucí.
Se svými přednáškami do diskuse přispěli účastníci nejen z Česka (Národní technické muzemu, Depo historických vozidel ČD, Klub pro obnovu Kolínské řepařské dráhy, Muzeum průmyslových železnic, Zubrnická museální železnice, Společnost železniční výtopna Jaroměř, Boveraclub Liberec a pořádající Železniční společnost Tanvald), ale také ze Slovenska (Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR, Veterán klub železníc Poprad) a Polska (PKP Cargo - Parowozownia Wolsztyn, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku Jaworzyna Śląska).
Na závěr akce byl pro účastníky akce vypraven zvláštní vlak sestavený z historického motorového vozu M240.056 v trase Kořenov - Tanvald - Harrachov - Kořenov. Jednalo se přitom o letošní poslední jízdu tohoto motorového vozu, již dokumentuje snímek pořízený v dopravně Kořenov.
Text a foto Petr Štefek

Zahájení provozu příměststkých vlaků RER Fribourg
Jednou z největších změn v novém GVD na švýcarských železnicích je zahájení provozu příměstské linky RER (réseau express régional) Fribourg. Od 11. prosince 2011 tak jezdí denně od 6 do 20 hodin každou půl hodinu přímé vlaky v relaci Bulle - Romont - Fribourg, sedm spojů pak pokračuje až do Bernu. V provozu na lince jsou nasazeny soupravy Domino od SBB-CFF-FFS a soupravy Stadler Flirt společnosti Transports publics fribourgeois - TPF (viz Nové jednotky pro Transports publics fribourgeois).
Zavedení této linky následovalo po modernizaci 18 km dlouhé trati Romont – Bulle. I po rekonstrukci je však traťová rychlost 80 km/h s lokálními omezeními na 60 či 65 km/h, v obvodu stanice Bulle dokonce jen 30 km/h. Zkrácení jízdních dob umožnilo především zrušení mezilehlých stanice Vuisternens-devant-Romont, Sâles a Vaulruz-Nord, které jsou nyní výhybnami bez nástupišť.
Pro zajištění provozu RER Fribourg musel dopravce TPF přijmout 10 nových strojvedoucích, kmenové zaměstnance pak doplňují strojvedoucí SBB-CFF-FFS z dep Bern a Fribourg. Pro následující léta je plánované rozšíření provozu RER na linky Palézieux - Fribourg - Bern a Romont - Lausanne – Genève, což pro TPF přinese potřebu zaměstnat dalších 30 až 40 strojvedoucích.
Na snímku z 15. prosince 2011 je zachycena jednotka RABe 527 193 TPF na konečné stanici Bulle.
Text a foto Matthias Haag

Jízda k betlému do Malé Morávky
Dne 27. prosince 2011 opět ožije horská trať z Bruntálu do Malé Morávky. Zvláštní vlak zavítá na tuto „lokálku“ v rámci čtvrtého ročníku akce „Jízda k betlému“, kterou pořádá Společnost přátel muzea Kapličkový vrch. Kromě akce spojené s oslavou vánočních svátků si opožděně připomeneme 110. výročí této tratě, kterou jsme donedávna mohli v jízdním řádu SŽDC najít pod číslem 312 (viz Trať Bruntál - Malá Morávka). Hlavním aktérem předchozích ročníků „Jízdy k betlému“ byl motorový vůz M 131.1454, který patří společnosti Olpas Moravia z Krnova. Na letošní rok (2011) je připravena změna v podání motorového vozu s „pseudohistorickým“ označením M 262.1 (ex řada 831 ČD) s přípojným vozem řady 020.
Historický vlak odjíždí v 8 hodin z Olomouce a příjezd do Bruntálu je naplánován na 9:34. Vlak zastavuje ve stanicích Velká Bystřice, Hlubočky a Moravský Beroun. V 9:40 se vydá zvláštní vlak na trať do Malé Morávky, kam přijede v 10:10. Po jeho příjezdu bude zpřístupněna malá expozice v prostorách železniční stanice. Od 11 hodin bude otevřena výstava v Muzeu Kapličkový vrch – Schindlerova stodola. Pro zájemce o svezení historickým vlakem je naplánován odjezd v 11:55 z Malé Morávky do Bruntálu a zpět s příjezdem ve 14:10. Pro nejmenší návštěvníky bude od 14:20 otevřen živý betlém u Schindlerovy stodoly. V 15:55 odjede historická souprava z Malé Morávky do Bruntálu (16:25) a Olomouce (17:58), odkud dále pokračuje do Lysé nad Labem.
Na snímku krnovský strojvedoucí Stanislav Toman obchází motorový vůz M 131.1454, aby provedl zběžnou kontrolu technického stavu svěřeného vozidla. Fotografie byla pořízena 27. prosince 2009 ve stanici Malá Morávka v rámci druhého ročníku akce „Jízda k betlému“.
Text Igor Hornišer, foto Pavel Větříšek

10 let vlaků RoLa provozovaných firmou RAlpin
Na objednávku Švýcarské konfederace zajišťuje od roku 2001 společnost RAlpin přepravu kamionů po železnici systémem známým pod zkratkou RoLa (tj. Rollende Landstrasse). Společnost využívá pro nakládku kamionů německý terminál Freiburg im Breisgau a italský terminál Novara a nákladní automobily tak překonávají po železnici přes Lötschberg a Simplon tranzitní trasu dlouhou 414 km. Od roku 2011 pak RAlpin převzal od firmy Hupac také provozování vnitrostátní linky RoLa v relaci Basel Kleinhüningen - Lugano Vedeggio.
RAlpin je následníkem společnosti Hupac, která zmiňované vlaky provozovala od roku 1981. V roce 2001 pak firmy BLS Lötschbergbahn, Hupac a SBB Cargo založily společný podnik RAlpin, který se specializuje výhradně na vlaky RoLa. Významným mezníkem byl rok 2007, kdy začaly vlaky RAlpin jezdit nově vybudovaným Lötschbergským úpatním tunelem. V současnosti takto jezdí v tranzitu přes Švýcarsko denně až 11 párů vlaků, které jsou vedeny stroji Re 465 nebo Re 485 společnosti BLS. Takto je ročně přepraveno až 100 tisíc kamionů. Další navýšení kapacity ale zatím není možné z důvodu omezené propustnosti na jednokolejné italské trati z Domodossoly do Novary. Proto RAlpin zvažuje vybudování terminálu přímo ve stanici Domodossola.
V prosinci 2010 RAlpin pro své vlaky zakoupil od SBB-CFF-FFS 20 lůžkových vozů typu Bcm 61 typ UIC Z-1 z roku 1979. Ještě v roce 2004 tyto vozy prošly modernizací u firmy Siemens tak, aby odpovídaly požadavkům cestujících na lince Zürich/Genève - Roma. Pět let poté ovšem provoz těchto vlaků skončil. Nejdříve byly tyto vozy nasazovány na sezonní vlaky, posléze i na relaci Zürich - Wien - Budapest. O jejich koupi uvažovala společnost DB Autozug, ale nakonec je získal RAlpin, který je nechal opravit u firmy TecSol v rakouském Fischamendu. Vozy už byly předtím vybaveny klimatizací a uzavřeným WC, firma TecSol je pak nově vybavila videokamerami jako ochranou před vandalismem. Nové vozy tak přinesly řidičům značné zvyšení komfortu - předtím provozoval RAlpin neklimatizované vozy typu Bcm (taktéž ex SBB-CFF-FFS).
Na snímku z 21. prosince 2011 jsou zachyceny vozy Bcm 61 85 50 90 106-9 CH-RALP, 50 90 107-7 a 50 90 116-8 v depu F v Zürichu.
Text a foto Matthias HaagStránky přátel železnice přejí všem čtenářům a spolupracovníkům mnoho úspěchů v roce 2012. Těšíme se také, že nám zachováte i nadále svoji přízeň.


 
<<<    2010    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2012    >>>
© SPŽ 2011