Leden 2005

Nasazení lokomotiv řady 230 s dvojčlenným řízením
Od nového grafikonu vlakové dopravy byla v DKV Brno, PJ Maloměřice dána do provozu první dvojice lokomotiv řady 230 s dvojčlenným řízením. Pro tyto lokomotivy byl vytvořen v turnusové skupině 207 jednodenní oběh v relaci Brno-Maloměřice - Havlíčkův Brod s průměrným denním během 849 km. Pár dní poté byla dána do provozu i záložní dvojice. U lokomotivní řady 230 (S 489.0) tak začalo být využíváno vícečlenné řízení poprvé za 38 let jejího provozu.
Pro zprovoznění násobného řízení musely být na všech čtyřech lokomotivách provedeny některé drobné úpravy. Stávající krokové relé násobného řízení bylo nahrazeno novým miniaturním relé, dále byla do obvodu spínání odboček vložena relé pro kontrolu skutečného přepnutí odbočky na obou lokomotivách. Teprve po jejich sepnutí je možno dále volit další odbočku. Tím se docílí toho, že nedojde k rozsynchronizování chodu přepínače odboček na každé z lokomotiv a obě jedou vždy na stejný stupeň. Jelikož také docházelo k mírnému zpoždění přepínání odboček na řízené lokomotivě, bylo do obvodu přepínání odboček řídící lokomotivy vloženo zpožďovací relé, které zajišťuje přepnutí odbočky na této lokomotivě ve stejný čas jako na lokomotivě řízené. Tím došlo k prodloužení chodu přepínače odboček z 0. na 32. stupeň ze 17 s na cca 25 s. Dále byl zprovozněn odbrzďovač OL2 pro obě lokomotivy, aby nedocházelo k vyhřívání obručí zdržemi a tím k možnosti pootočení obručí při jízdě po spádu. Pomocné pohony nejsou násobně ovládané. Kompresory smí mít zapnuté vždy jen přední lokomotiva, ventilátory jsou zapnuty na každé lokomotivě samostatně s tím, že dochlazování v letních měsících je možno jen na přední lokomotivě.
„Dvojče laminátek“ může být provozováno ve třech jízdních režimech. Prioritní je režim jízdy obou lokomotiv, druhý je režim jízdy pouze přední lokomotivy. Třetí režim je jízda pouze zadní lokomotivy, což je režim nouzový na dojetí. „Laminátky“ jsou do „dvojčete“ zařazeny tak, aby skříň ochran byla vždy na stanovišti, které je v čele vlaku.
Jako první byly pro dvojčlenné řízení upraveny stroje 230.030 a 230.032, druhou dvojici tvoří 230.057 a 230.059. Tyto lokomotivy nebyly vybrány náhodně. Jako na jedněch z mála „laminátek“ této řady nebyly na těchto strojích při předchozích dílenských opravách odstraněny vnitřní kabeláže a další zařízení pro možnost násobného řízení. Dále měly stroje 030 a 032 najeto skoro stejně kilometrů po poslední opravě, což zaručuje stejné chodové vlastnosti obou lokomotiv. Stroje 057 a 059 prodělaly EM prohlídku, rozšířenou o oživení mnohočlenného řízení a ostatní s tím související nezbytné úpravy, a v průběhu října (230.057) a listopadu (230.059) v Provozním pracovišti oprav Břeclav (obvod DPOV Přerov) dostaly obě nový unifikovaný nátěr PUR v barevné kombinaci krvavě oranžové a slonové kosti. S dalšími lokomotivami této řady s dvojčlenným řízením se z důvodu chybějící kabeláže, obtížné realizace, vysoké pracnosti a prozatím i nízkého upotřebení „dvojčat“ v DKV Brno nepočítá.
Na snímku ze soboty 8. 1. 2005 se představuje kmenové „dvojče“ 230.032 + 230.030 v čele vlaku Pn 62410 Brno-Maloměřice - Nymburk za zastávkou Níhov.
Text a foto Dušan Vacek

Lokomotivy řady 230 ČD v nákladní dopravě na území Slovenska
Od počátku platnosti GVD 2004/2005 začaly lokomotivy řady 230 ČD z DKV Brno provádět výkony v nákladní dopravě hlouběji na území Slovenska (do pohraničních Kútů jezdily běžně i v minulosti). Stalo se tak po přestávce trvající zhruba 11 a půl roku, s výjimkou GVD 1995/96, kdy jezdila v zimním období brněnská řada 230 v obězích ŽSR na osobních vlacích v okolí Bratislavy. Občas se „laminátky“ DKV Brno dostaly na Slovensko i neplánovaně, zejména v případě neschopnosti vlakové lokomotivy řady 350 nebo 362/363, kdy zavítaly v čele vlaků EC, IC a rychlíků z Česka do Bratislavy hl. st.
Lokomotivy řady 230 tak nyní opět převzaly většinu výkonů v nákladní dopravě na vozebním rameni Kúty - Bratislava, stejně jako místní výkony v nákladní dopravě na bratislavských spojkách, přičemž jsou nasazovány také na výkony do nácestných stanic na vozebním ramenu směr Kúty (např. Zohor, Devínska Nová Ves). V provozních přestávkách jsou české „laminátky“ odstavovány v depu Bratislava východ 2. V případě přebytku jsou tyto stroje odesílány jako nečinné za vlakovými lokomotivami na nákladních vlacích, případně jsou vedeny jako samostatné lokomotivní vlaky, v některých případech složené i z několika strojů.
Důvodem masivního zajíždění strojů řady 230 ČD na Slovensko je vyrovnávka výkonů za stroje řady 131 firmy Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, přičemž jedna „dvojička“ 131 se pro účely vyrovnávání výkonů považuje za dvě lokomotivy.
Snímek pořízený 14. ledna 2005 za zastávkou Bratislava-Železná studienka zachycuje stroj 230.001 ČD v čele nákladního vlaku o netradiční délce směřujícího do České republiky.
Text Andrej Ivanič, foto a spolupráce Lukáš Šafář

Modernizace lokomotivy 350.005
Koncem července 2004 vykonal stroj 350.005 svůj poslední provozní obrat před modernizací, a to v úseku Bratislava-Petržalka - Košice a zpět s vlaky IC 405 / Ex 500. Kvůli rekonstrukci úseku Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl. st. lokomotiva neplánovaně vezla vlak IC 405 z žst. Bratislava-Petržalka, nikoli z žst. Bratislava hlavná stanica, jak je obvyklé.
Po návratu z Košic byl stroj odstaven do domovského depa Bratislava hlavné na odstrojení a následně přepravena do ŽOS Vrútky na EH opravu a celkovou modernizaci. V závěrečné fázi modernizace byl stroj dne 20. 12. 2004 oživen v ŽOS Vrútky a následně přepraven do RD Žilina pro odzkoušení na systému 3 kV DC a opět se vrátil do Vrútek. Tlaková zkouška hlavních vzduchojemů a celkové ukončení modernizace a EH opravy byla vykonáno 28. prosince 2004. Následující den, tj. 29. 12. 2004 byla lokomotiva přepravena do domovského depa Bratislava hlavné, kde se podrobila zkušební jízdě. V současnosti (11. 1. 2005) je odstavena v RD Bratislava východ 2.
V rámci modernizace lokomotiva obdržela unifikovaný polyuretanový nátěr, byly otočeny sběrače klouby k sobě a dosazena smýkadla SCHUNK. Dále byly provedeny úpravy stanovišť strojvedoucího a elektrické i mechanické části stroje. Taktéž byly odstraněny původní ochranné sítě ve strojovně a dosazena nová mezistěna za stanoviště. Zajímavostí je dosazení klimatizace na stanoviště strojvedoucího (jako u jediného stroje této řady), což je patrné z dodatečně vyřezaného malého mřížkového nasávacího otvoru v přední části bočnice před dveřmi na stanoviště. Modernizací lokomotivy 350.005 byla ukončena éra rekonstrukcí všech strojů řady 350, která začala koncem roku 1999 modernizací stroje 350.004. Rovněž tím byl definitivně ukončen provoz strojů této řady v původním modro-krémovém barevném provedení, ve kterém byly dodávány od výrobce.
Text Andrej Ivanič a Lukáš Šafář, spolupráce Peter Krušinský

Lokomotivy 242 ČD na síti ŽSR
Jako vyrovnání za výkony lokomotiv ZSSK řady 350 na síti SŽDC začaly od počátku platnosti GVD 2004/2005 zajíždět na tratě ŽSR lokomotivy ČD řady 242 z DKV Brno zařazené do TS 201. Na tratích ŽSR jsou tyto lokomotivy personálně obsazovány strojvedoucími Správy prevádzky depa (SPD) Bratislava a SPD Nové Zámky a na rameni Břeclav ČD - Kúty - Bratislava - Nové Zámky - Štúrovo jsou pravidelně nasazovány na vlaky R 232/233, R 234/235, R 872/875, Os 4255, Os 4256, Os 4258 (jen o sobotách a nedělích), Os 4260 (jen v pracovních dnech), Os 4261 a Os 4265.
Před pravidelným nasazením lokomotiv řad 230 a 242 DKV Brno na Slovensku proběhl ve třetím listopadovém týdnu roku 2004 zácvik strojvedoucích. Za tímto účelem byl do RD Bratislava zapůjčen „plecháč“ 242.233, který společně s „laminátkou“ 230.053 (taktéž z DKV Brno) zavítal do Bratislavy v neděli 14. listopadu 2004 na závěsu vlaku Os 2043. Po ukončení zácviku obě lokomotivy opustily Bratislavu v sobotu 20. listopadu na závěsu vlaku Os 2008 do Kútů a poté byly vráceny ČD. Prvním turnusově nasazeným „plecháčem“ na Slovensku byl stroj 242.243, který 12. prosince vezl R 233 „Svätopluk“ z Hodonína do Štúrova.
Na horním snímku z 15. ledna 2005 je zachycen stroj 242.228 ČD s vlakem R 232 „Svätopluk“ při průjezdu „vinohradským obloukem“ za zastávkou Bratislava-Vinohrady. Na dolní fotografii „plecháč“ 242.273 ČD právě opouští stanici Šaľa v čele rychlíku R 875 (26. 2. 2005).


Text Andrej Ivanič a Lukáš Šafář, horní foto Peter Uličný, dolní foto Lukáš Šafář

Druhá modernizovaná příměstská jednotka řady 560
2. ledna se vrátila do své domovské PJ Brno-Horní Heršpice již druhá modernizovaná příměstská jednotka řady 560, kterou tvoří motorové vozy 023 a 024 doplněné čtyřmi vloženými (060.008, 009, 035 a 036). Zároveň je první „střídavou“ jednotkou v upraveném - světlejším - unifikovaném barevném schématu ČD. Modernizaci provedla od srpna do konce prosince firma Pars nova Šumperk.
Hlavním důvodem modernizací je nízká provozní spolehlivost a nedostatek náhradních dílů především u původní zastaralé elektrovýzbroje. V rámci opravy EH byl firmou Polovodiče dodán nový trakční měnič na bázi IGCT tyristorů včetně pomocných pohonů. Nový regulátor je z produkce firmy Poll. Byla zvýšena účinnost elektrodynamické brzdy pracující i při nižších rychlostech. Úpravou prošla i ventilace trakčních motorů a obměněny byly některé další součásti elektrických obvodů jako stykače, jističe atd. Nahrazeny byly také dva původní pístové kompresory jedním šroubovým.
Pro cestující je největší změnou renovovaný interiér se sedadly s textilními potahy a nově řešeným osvětlením. Z vnějšího pohledu je asi nejzásadnější změnou odebrání krajních sběračů, podobně jak již několik let mizí vrámci snižování nákladů na údržbu u „sesterských“ stejnosměrných jednotek řady 460 ČD i ZSSK, resp. již proběhlo u všech jednotek řady 560 na Slovensku.
Prototypovou modernizací prošla v druhé polovině roku 2003 šestivozová jednotka s motorovými vozy 560.007 a 008. V předjaří roku 2004 se jako první vrátil do Brna hlavový vůz 560.007. Po oživení na něm byly zahájeny jízdní zkoušky, u kterých asistoval některý z nemodernizovaných motorových vozů. To dokládá horní fotografie, pořízená během prvních jízd. Souprava složená z modernizovaného motorového vozu 560.007 a původního 560.002 je zde zachycena při odjezdu ze žst. Brno-Horní Heršpice 4. 3. 2004. Při dolaďování regulace v obvodu stanice Brno jih však byla jako zátěž používána i souprava kotlových vozů. Poslední dva dubnové týdny pak byly s vozem 560.007 provedeny zkoušky ke schválení typu na železničním okruhu u Cerhenic.
Nasazení do pravidelného provozu však oddalovaly technické problémy. První cestující se tak mohli modernizovanou soupravou (pouze se třemi vloženými vozy) svézt až 10. srpna na Os 4073 do Holubic. Ani do tohoto data se však nepodařilo odstranit všechny „dětské nemoci“. Jednotka byla z provozu často odstavována a motorový vůz 560.008 se po garanční opravě objevil v půlce září ještě jednou na ŽZO v Cerhenicích. Do šestivozové podoby byla sestavena až koncem října 2004.
I přesto, že se prototyp příští rok dožije čtyř desetiletí, tvoří těchto devět jediných příměstských jednotek ČD napájecího systému 25 kV, 50 Hz páteř rozvíjejícího se Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům budou zřejmě ještě dlouhou dobu nenahraditelné. Měly by proto být na modernizaci postupně přistavovány další soupravy. Jako třetí bude podle aktuálních informací do Šumperku přistavena na opravu EH jednotka 560.021 + 560.022 (poslední v původním červenožlutém unifikovaném nátěru) doplněná na šestivozovou.
Na dolní fotografii pořízené 17. 1. 2005 v obvodu stanice Brno-Horní Heršpice se představuje druhá jednotka, v popředí s vozem 560.023. Na novotou zářícím laku je zřetelný světlejší odstín šedé barvy. Z dílen se také navrátila poprvé s šedými sběrači.
Text a foto Petr Nohel

Další lokomotivy řady T 448.0/P pro Severní Koreu
Koncem roku 2004 byla v ZTS - Koľajové vozidlá (ZTS-KV) Dubnica nad Váhom ukončena oprava dalších pěti lokomotiv řady T 448.0/P ze Slovenska, Polska a Česka, jejichž novým působištěm se stane Severní Korea. Tyto lokomotivy následují předchozí pětici lokomotiv téže řady, které opustily Dubnici nad Váhom dne 30. 10. 2004 (viz Prodej lokomotiv T 448.0 do Severní Koreje).
Ve druhé sérii se jednalo o tyto stroje: 740.610 (ČKD 9929/1977) - ex Holcim (Česko) Prachovice; T 448.0620 (ČKD 10381/1978) - ex Bučina Zvolen; T 448.0817 (ČKD 12812/1984) - ex Slovenské cukrovary Rimavská Sobota; T 448-P085 (ČKD 11295/1979) - ex Rafineria Jasło; T 448-P156 (ČKD 15316/1989) - ex Rafineria Czechowice.
Uvedené lokomotivy získaly (podobně jako jejich předchůkyně) nový lak v modro-žluto-zeleném provedení, přičemž jim byla ponechána původní označení. Z Dubnice nad Váhom odjely 17. ledna 2005 v 17:00 zařazené ve vlaku Mn 85602 za vlakovým strojem 742.386 ZSSK a do přístavu Koper - odkud pokračovaly lodí do Severní Koreje - byly přepraveny stejnou trasou jako předchozí stroje.
Na snímku z 30. 10. 2004 je zachycena jedna ze zmiňovaných lokomotiv - 740.610 - přistavená na vlečku ZTS‑KV v Dubnici nad Váhom před provedením opravy.
Text a foto Lukáš Šafář, spolupráce Peter Krušinský a Petr Štefek

Jednotka typu RA 731.35 ve zkušebním provozu s cestujícími
Ve středu 5. ledna 2005 vydal Drážní úřad (DÚ) povolení ke zkušebnímu provozu s cestujícími pro prototyp dvoudílné motorové jednotky typu RA 731.35, vyrobené ruskou firmou Metrovagonmaš v Mytišči v roce 2003. Jednotka absolvovala v závěru roku 2003 a v 1. pololetí roku 2004 typové a jízdně-technické zkoušky dle vyhlášky UIC 518 (viz Zkoušky motorového vozu RA-Č, resp. 731.35). Po jejich ukončení byla odstavena v areálu ZŽO v Cerhenicích až do června loňského roku, kdy byla vrácena do DKV Brno a čekala na svůj další osud odstavená v horní hale PJ Horní Heršpice. Zároveň s povolením ke zkušebnímu provozu s cestujícími byla DÚ jednotce přidělena řada 835, přičemž každý díl má vlastní inventární číslo. Do zkušebního provozu tak bude zařazena jako dvojice motorových vozů 835.001 a 835.201.
Jednotka je v současnosti v majetku firmy Elektromechanika Úvaly a České dráhy ji po období zkušebního provozu vedou v evidenci jako najaté vozidlo. Během zkušebního provozu, který bude v režii DKV Brno probíhat na tratích jižní Moravy a kraje Vysočina, musí jednotka najezdit celkem 100 000 km. Cestující se tak budou moci setkat s touto jednotkou na vlacích regionální osobní dopravy na tratích Brno hl. n. - Jihlava, Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice - Oslavany a v neděli také na trati Brno hl. n. - Veselí nad Moravou.
Přípravné práce na nasazení jednotky do zkušebního provozu proběhly na přelomu ledna a února. Obsahovaly mj. aktualizaci software řídícího systému Lokel Intelo, načtení dat a oživení vnitřního a vnějšího informačního systému (maticové transparenty BUSE Blansko), prověření vlakového zabezpečovače LS 90, doplnění orientačních piktogramů do interiéru a na skříň jednotky, generální úklid interiéru, a samozřejmě také návštěvu myčky. Koncem ledna proběhla zkušební jízda na trati do Vranovic a ve čtvrtek 3. února pak jednotka 835.001 + 835.201 vykonala technicko-bezpečnostní zkoušku v úseku Brno-Horní Heršpice – Břeclav os. n. a zpět jako vlaky Lv 74405 a Lv 74406. V úterý 8. února dopoledne ve stanici Brno hl. n. proběhlo seznámení vlakových čet a tentýž den odpoledne zácvik stojvedoucích v obvodu stanice Brno jih. Následující den, ve středu 9. února jednotka vyjela na trať z Brna-Horních Heršpic do Jihlavy a zpět za účelem zácviku strojvedoucích. Zkušební provoz s cestujícími bude zahájen v pondělí 14. února 2005 kdy vyjede na vlaku Os 4462 z Brna hl. n. do Bohutic.
Na fotografii z 19. ledna 2004 je tato prototypová jednotka zachycena během typových a jízdně-technických zkoušek před odbočkou Brno-Židenice.
Text Jan Palán, foto Petr Nohel

Přestavba vozidel 810/010 na jednotku řady 814/914
Na podzim roku 2004 vyhlásily ČD soutěž na prototypovou motorovou soupravu vzniklou modernizací motorového vozu řady 810 a přípojného vozu 010/Btax. Vítězem se stala firma Pars nova, která v posledním lednovém týdnu podepsala s ČD smlouvu na provedení této modernizace. Ihned poté byly zahájeny práce na skříni vozu 810.225 (DKV České Budějovice), který byl 22. 7. 2004 násilně poškozen při srážce s vozem 810.095 u zastávky Blanice.
Přestavbou vozů 810 a 010 vznikne ucelená jednotka složená z trakčního vozu ř. 814 a částečně nízkopodlažního řídícího vozu ř. 914. Vozy budou spojeny pevným spřáhlem s průchodem přivrácenými čely. Pohon vozu bude obdobný jako u prototypového motorového vozu 812.613 (motor Tedom/Liaz o výkonu 242 kW ve spojení se čtyřstupňovou převodovkou Voith). Zároveň se předpokládá zvýšení maximální rychlosti ze současných 80 km/h na 90 km/h (bude-li to s ohledem na sunutí řídícího vozu možné).
Prototyp - jehož budoucí vzhled je patrný z modelu na fotografii - by měl jezdit již v září letošního roku.
Text Petr Štefek, foto Pars nova

Zvláštní vlaky do Krakova a Osvětimi
U příležitosti oslav 60 let osvobození Krakova a Osvětimi byly ve dnech 26. 1. 2005 - 1. 2. 2005 na žádost italských železnic (FS) zavedeny zvláštní vlaky. Soupravy byly 11 až 14vozové, převážně řazené z lehátkových vozů FS.
26. ledna byly zavedeny vlaky v trase Firenze S.M.N - Břeclav - Petrovice u K. - Oświęcim. Na tratích SŽDC jely vlaky z Břeclavi do Petrovic u Karviné pod čísly 1. nsl 202 a 2. nsl 202. První vlak 1. nsl 202 odvezla lokomotiva řady 362 z Břeclavi do Starého Města u Uherského Hradiště, kde následoval přepřah za lokomotivu řady 163, která jej odvezla do Petrovic u Karviné. V Petrovicích převzala zvlášní vlak polská lokomotiva EP 07. Druhý vlak 2. nsl 202 odvezl stroj řady 363 v celé trase z Břeclavi do Petrovic u K., kde ji vystřídala polská kolegyně řady ET 41.
Dne 28. 1. jely zvlášní vlaky v trasách Torino P.N. - Břeclav - Petrovice u K. - Kraków Główny pod číslem 1. nsl 202, a Brescia - Břeclav - Petrovice u K. - Kraków Płaszów pod číslem 1. nsl. 104. Na zvláštních vlacích dne 28. 1. se objevily lokomotivy 363 z DKV Ostrava a 163 z DKV Česká Třebová obdobně jako dne 26. 1., kdy lokomotiva řady 362 byla DKV Brno a lokomotiva řady 163 DKV Ostrava.
Návraty zvlášních vlaků následovaly 29. a 31. ledna. Dne 29. 1. odjely zvlášní vlaky v trase Kraków Główny - Petrovice u K. - Břeclav - Firenze S.M.N. pod čísly 1. nsl 203 a 2. nsl 203, které byly vedeny v úseku Petrovice u K. - Břeclav stroji řady 363 DKV Brno a DKV Ostrava.
Dne 31. 1. odjely vlaky v trasách Kraków Główny - Petrovice u K. - Břeclav - Torino P.N., a Kraków Płaszów - Petrovice u K. - Břeclav - Brescia. V úseku Petrovice u K. - Břeclav byly vlaky vedeny pod čísly 1. nsl. 203 a 1. nsl. 105. Na vozbě se podílely opět lokomotivy řady 362 DKV Brno a 363 DKV Ostrava.
Na horním snímku ze dne 26. 1. 2005 opouští 1. nsl 202 s lokomotivou PKP EP07-410 Petrovice u Karviné. Na dolním snímku ze dne 28. 1. 2005 se k zastávce Hladké Životice blíží 1. nsl 202 v čele se strojem 163.087 ČD.
Text Martin Konečný, foto Jiří Vaněk

 
<<<    2004    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2006    >>>
© SPŽ 2005