Leden 2004

„Brejlovci“ na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou
Trať ze Žďáru nad Sázavou přes Bystřici nad Pernštejnem do Tišnova patří k těm nemnoha, na kterých můžeme i v současnosti spatřit vlaky tvořené klasickými soupravami s motorovými lokomotivami v čele a kde dokonce došlo k rozšíření jejich provozu oproti minulému grafikonu.
Na trať se každý víkend vydávají dva brněnští „brejlovci“ (turnusově řada 754, ale spatřit zde můžeme i řadu 750) z TS 704 se dvěma soupravami po třech vozech Bdmtee. 1a. den zahrnuje pouze vozbu spěšných vlaků 1676 z Brna do Žďáru nad Sázavou a 1677 zpět, a to po oba víkendové dny. O pauze mezi oběma vlaky je lokomotiva se soupravou odstavena ve Žďáru. 1b. den je vytvořen pro osobní vlaky mezi Brnem (resp. Tišnovem) a Žďárem. Souprava vyjíždí v sobotu na přímém vlaku 14906 z Brna do Žďáru, následně vykoná obrat na vlacích 14911 ze Žďáru do Tišnova a na vlaku 14912 zpět. Do Tišnova se vrátí na vlaku 14921. Neděle začíná vlakem 14906 z Tišnova, následují stejně jako předešlý den vlaky 14911 a 14912. Poté je souprava přivěšena za vlak 1677, na kterém se dostane do Nového Města na Moravě (tudíž jsou v tomto úseku na vlaku 1677 lokomotivy na obou koncích), aby se do Žďáru vrátila na vlaku 14914 a poté zpět do Brna jako přímý vlak 14921. Ostatní víkendové vlaky a všechny vlaky ve všední dny jsou vedeny lokomotivami řady 714 s vozy Btax a BDtax nebo řadou 810.
Při příležitosti konání 66. ročníku závodu Zlatá lyže ve dnech 16. až 18. ledna 2004 bude osobní doprava na této trati posílena o třetí klasickou soupravu s lokomotivou řady 750. V pátek 16. 1. budou v klasické soupravě vedeny vlaky Os 14922 z Tišnova do Nového Města na Moravě, Os 14933 z Nového Města do Bystřice nad Perntejnem. V sobotu 17. 1. pak pojede třetí souprava na vlacích Os 14902 z Bystřice do Žďáru, dále na osobních vlacích 14909, 14910, 14917 a 14922 do Bystřice. V neděli 18. 1. bude nasazení třetí klasické soupravy stejné: Os 14902 z Bystřice do Žďáru a dále na vlacích Os 14909, Os 14910, dále jako vlak Sv 14993 ze Žďáru do Nového Města, Os 14950 do Žďáru a Os 14917 do Tišnova.
Na snímku ze 4. ledna 2004 je zdokumentována lokomotiva 750.243 v čele osobního vlaku 14911 Žďár nad Sázavou - Tišnov mezi výchozí stanici a Veselíčkem.
Text Pavel Bureš, foto Tomáš Bareš

Základna lokomotiv BRKS se přesouvá do Bratislavy
Kromě již zahájené likvidace nadbytečných hnacích vozidel ZSSK a přesunu lokomotiv mezi depy v souvislosti se začátkem nového grafikonu se koncem roku 2003 událo v Bratislavě a okolí několik zajímavých přesunů. Většina z nich se týká společnosti Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť (BRKS). Začneme tím, že BRKS předala často poruchový motorový vůz 830.007 a přípojný vůz Bix 020.089 Múzejno-Dokumentačnému Centru (MDC) Bratislava.
Významnější údálostí však byl přesun základny BRKS ze Zohoru do Bratislavy - do objektu bývalé TSS Bratislava (TSS přesídlila do Siladic). Ve zmiňovaném objektu se tak začaly objevovat nejen vlastní a pronajatá vozidla BRKS, ale také stroje firmy AM TUNING. Z haly TSS Bratislava byl do MDC Bratislava převezen salónní vůz z roku 1896.
Do TSS Siladice byly přesunuty všechny lokomotivy a traťové mechanismy, vraky strojů 710.624 (ex T 334.0719), 710.641 (ex T 334.0805) a 701.610 (ex T 211.1025 ex T 211.0142) s kapotou z jiného stroje řady T 211.1 (T 211.1023?) jsou dodnes odstavené v areálu BRKS Bratislava.
V prostorách BRKS se nyní (leden 2004) můžeme setkat s těmito stroji: 830.056 BRKS (ex ZSSK), 830.180 BRKS (ex ZSSK), momentálně neprovozní 830.193 BRKS (ex ZSSK), 720.540 AM TUNING, 742.515 AM TUNING (ex Železničné vojsko), 2143.017 ÖBB a 2143.020 ÖBB (obě lokomotivy má pronajaty BRKS).
Navíc je zde deponován jeden vůz řady Bix v majetku BRKS a čtyři vozy 2. třídy pronajaté od ÖBB. Se soupravami tvořenými jmenovanými vozidly se můžeme v pracovních dnech setkat na tratích Bratislava-východ - Bratislava-Vinohrady - Bratislava hl. st. (soupravové vlaky) nebo na trati Bratislava hl. st. - Zohor - Záhorská Ves.
Na horním snímku z 31. 12. 2003 se v hale bývalé TSS Bratislava představují lokomotivy 742.515 AM TUNING v reklamním nátěru firmy MAX cargo (majitelem společností MAX cargo a AM TUNING je stejná osoba - Peter Bosáček) a lokomotiva 2143.017 pronajatá od ÖBB. Druhý snímek pořízený 5. 1. 2004 zachycuje další dva stroje provozované BRKS - lokomotivu 2143.020 a motorový vůz 830.056 v závěsu - jako soupravový vlak během cesty ze základny BRKS do žst. Bratislava hl. st. v úseku Bratislava východ - Bratislava-Vinohrady.
Text a foto Lukáš Šafář

Dokončena rekonstrukce další lokomotivy řady 740.5 na řadu 724.7
Počátkem ledna 2004 byla v ČMKS - JLS Jihlava dokončena rekonstrukce další lokomotivy řady 740.5 na řadu 724.7. Stroj 724.707 se stal již osmou vyrobenou lokomotivou své řady a zároveň pátou lokomotivou v majetku Sokolovské uhelné Sokolov (SU). Přestavba, zahájená na přelomu července a srpna 2003 na lokomotivě 740.885 SU, byla ukončena 5. 1. 2004. V odpoledních hodinách tohoto dne se pak již rekonstruovaná lokomotiva vydala na zpáteční cestu z Jihlavy ke svému majiteli.
Stejně jako na ostatních lokomotivách řady 724.7 byl nahrazen původní spalovací motor motorem Caterpilar, přenos výkonu byl změněn na střídavě-stejnosměrný, na původní rám byly postaveny nové představky a kabina. Lokomotiva je také jako všechny ostatní lokomotivy této řady SU vybavena dálkovým řízením OPL.
Určitou zajímavostí je nedodržení pořadí inventárních čísel v označení lokomotiv řady 724.7, kdy byla prvně rekonstruována 724.708 (viz Dokončena výroba lokomotivy 724.708) a až o několik měsíců později došlo k dokončení lokomotivy 724.707.
Na fotografii z 5. ledna 2004 se představuje lokomotiva 724.707 (interní číslo SU 437), připravená na zařazení do nákladního vlaku s cílovou stanicí Nové Sedlo u Lokte, při setkání se staniční zálohou žst. Jihlava, tvořenou strojem 721.190, který na tomto výkonu zastupoval lokomotivu 210.072.
Text a foto Daniel Brabenec

Zkušební jízdy prototypu tramvaje ŠKODA 05 T „Vektra“
V současnosti probíhají na tratích Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) zkoušky prototypu nové šestinápravové nízkopodlažní tramvaje typu ŠKODA 05 T „Vektra“. Vůz 05 T0 byl oživen během září a října 2003 a v listopadu a prosinci následovaly jeho zkoušky ve Škodovce. Současně byl také 2. a 3. prosince 2003 představen ředitelům a technickým pracovníkům dopravních podniků a zástupcům médií.
17. prosince 2003 byla Vektra převezena do PMDP, kde byla 30. prosince 2003 vykonána technicko-bezpečnostní zkouška. Poprvé projela Vektra všechny plzenské tramvajové tratě v noci ze 7. na 8. ledna 2003, čímž byl zahájen zkušební provoz v Plzni, v první fázi bez cestujících. Pro jízdy po síti PMDP získala „Vektra“ prototypové číslo 112 (číslo 111 bylo použito při zkouškách vozu 10 T0 - 003 pro Portland v březnu 2001).
Na snímku je vůz 112 zachycen ve vozovně PMDP Slovany v noci ze 7. na 8. ledna 2003.

Text a foto Milan Šrámek

Prototyp trolejbusu Solaris Trollino 15 AC vyrazil do Kaunasu
Pýchou v provozu Dopravního podniku Ostrava (DPO) byl prototyp prvního 15metrového nízkopodlažního trolejbusu na světě - Solaris Trollino 15 AC (výr. č. 3, u DPO ev. č. 3601 ). V úterý 14. ledna 2004 vyrazil na silničním návěsu do města Kaunas, kde proběhnou jeho předváděcí jízdy za účelem propagace trolejbusů Solaris Trollino na trzích pobaltských republik. Poté bude vozidlo přepraveno do svého nového působiště, hlavního města Litvy - Vilniusu.
Ostravané však o své nejdelší trolejbusy nepřijdou, protože již koncem ledna byly z polského Bolechowa dovezeny další dvě karoserie 15metrových trolejbusů určené pro DPO.
Na snímku z 14. ledna 2004 je zachycen prototyp trolejbusu Trollino 15 AC, když poněkud netradičně opouští vozovnu trolejbusů v Ostravě na návěsu silničního tahače.

Text a foto Pavel Větříšek

Odprodej lokomotiv 1020.034 a 1020.041
Když 21. prosince 2003 ukončila jízdou zvláštního vlaku z Augsburgu do Salzburgu a zpět německá společnost Eisenbahn und Sonderwagen Betriebsgesellschaft mbH Augsburg (ESG) svou činnost, nabídla k odprodeji i lokomotivy 1020.034 a 1020.041.
Obě lokomotivy vyrobila firma AEG v roce 1943 pod označením E94.095 (výr. č. 5720) a E94.103 (výr. č. 5728) pro Deutsche Reichsbahn. Po válce tyto stroje převzaly rakouské dráhy ÖBB a při přechodu na nový systém číslování lokomotiv ÖBB v roce 1954 byl stroj E94.095 přeznačen na 1020.34 a E94.103 na 1020.41 (od 1. 4. 1985 pak nesou označení 1020.034 a 1020.041). Oba stroje ukončily svůj provoz v polovině 90. let minulého století v depu Bludenz a po krátkém období muzejního provozu u ÖBB je v roce 1999 zakoupila společnost ESG, která se zabývala provozováním zvláštních osobních vlaků.
V závěru roku 2003 koupil oba stroje německý privátní dopravce Mittelweserbahn (MWB). Zatímco lokomotiva 1020.034 by měla nadále jezdit v čele zvláštních osobních vlaků, stroj 1020.041 by měl v postrkové službě pomáhat nákladním vlakům do stanice Heigenbrücken při zvládnutí tzv. Spessartské rampy. Zajímavé je, že až do roku 2003 provozovala MWB pouze motorové lokomotivy a jejich hegemonii narušil až příchod lokomotivy 1116.911 (jedná se o stroj původně určený pro ÖBB jako 1116.131) a posléze těchto dvou strojů řady 1020.
Obě lokomotivy byly 28. prosince přepraveny z Augsburgu do depa soukromé dráhy Salzburger Lokalbahn (SLB) Salzburg-Itzling, kde jsou udržovány také lokomotivy firmy Salzburger EisenbahnTransportLogistik GmbH (SETG; dceřiná společnost MWB). 15. ledna 2004 se pak lokomotivy vydaly na cestu do dílen ÖBB v Linzi, kde se podrobí opravě. Lokomotiva 1020.034 by měla zůstat v původním stavu, kdežto 1020.041 bude částečně modernizována a pravděpodobně získá modrý firemní nátěr MWB.
Na horním snímku z 28. 12. 2003 se představují lokomotivy 1020.034 a 1020.041 po příjezdu do depa SLB v Salzburgu. Dolní snímek z 15. 1. 2004 zachycuje oba stroje při odjezdu z depa SLB do dílen v Linzi, kam je dopravila lokomotiva 2170.001, kterou má SETG pronajatou od rakouského dopravce LTE Logistik- und Transport- GmbH.
Text Petr Štefek, spolupráce a foto Kajetan Steiner

Výroba lokomotivy 724.801 pro Třinecké železárny
V současné době je v ČMKS - Lokomotivy Česká Třebová postupně dokončována lokomotiva 724.801 pro Třinecké železárny Třinec (TŽ). Jedná se o další modifikaci rekonstrukcí lokomotiv řady 740 na řadu 724 pro využití v průmyslovém provozu. První stroj nové lokomotivní řady 724.8 je vybaven inovovaným hnacím agregátem LOCAT 3412/454. Pohonnou jednotku tvoří spalovací motor Caterpillar 3412 E DI-TA o jmenovitém výkonu 709 kW (jmenovité otáčky 1800 min-1, volnoběžné otáčky 600 min-1, systém vstřikování paliva HEUI) a střídavý trakční alternátor Siemens Drásov 1FC2 454-4BO99-Z (jmenovitý výkon 628 kVA, maximální napětí 603 V/60 Hz, jmenovitý proud 955 A). Pomocné pohony lokomotivy jsou elektrické střídavé třífázové, napájení této sítě zajišťují dva statické měniče. Ostatními prvky pak lokomotiva odpovídá řadě 724.7. Lokomotivě byla zárověň zvýšena nápravová hmotnost na 19 t, celková hmotnost se zvýšila na 76 t. Kvůli této úpravě byl zesílen rám podvozků a pružiny primárního vypružení a byly dosazeny nové nápravy.
Lokomotiva 724.801 by měla být dokončena do konce května 2004 a doplní tak lokomotivní park TŽ, kde jsou provozovány již dvě lokomotivy řady 724.7 (724.701 a 702). 724.801 se svojí koncepcí více přibližuje prototypu 724.701, taktéž vybavenému elektrickými střídavými pohony (724.702 je vybavena stejnosměrnými pomocnými pohony a kompresor je poháněn hydrostatickým motorem). Stejně jako obě lokomotivy řady 724.7 TŽ není ani 724.801 vybavena dvojčlenným řízením (neprůchozí čelní zábradlí) a nainstalováno nebylo ani dálkové ovládání.
Na fotografii z 15. ledna 2004 se představuje lokomotiva 724.801, usazená na transportních podvozcích, v areálu firmy ČMKS - Lokomotivy Česká Třebová.
Text Daniel Brabenec, foto Vít Blahovec

Zkoušky motorového vozu RA-Č, resp. 731.35
Prototyp dvoudílného motorového vozu ČD, který pod typovým označením RA-Č resp. 731.35 vyrobil závod Metrovagonmaš v ruském Mytišči, je spíše znám pod poněkud hanlivými přezdívkami „Baba Jaga“, „Marfuša“ nebo „Dlabaný ingot“. Na území ČR se vůz nachází již od 6. září 2003, kdy byl přepraven do DKV Brno (viz Motorová jednotka RA-1 již v Česku) a uzamčen nejprve v depu v Maloměřicích, později v horním depu PJ Horní Heršpice. Ač se hodně spekulovalo o jeho prezentaci na 45. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, tak k vystavení nedošlo.
V neděli 7. prosince byl vůz pod rouškou tmy převezen do Cerhenic a od druhého prosincového týdne byl podroben typovým zkouškám na tamním Železničním zkušebním okruhu. Zkoušky prováděl VÚŽ Praha. V letošním roce zkoušky pokračují jízdně-technickými zkouškami podle vyhlášky UIC 518 na tratích SŽDC a to na obou úklonech kolejnic (jak na starém 1:20, tak i novém 1:40). Pro najetí předepsaných přímých a obloukovitých úseků vyrazil motorový vůz 15. ledna 2004 z Velimi do Lysé nad Labem, kde se toho dne měřilo mezi žst. Lysá nad Labem a žst. Dřísy. Poté byla jednotka přepravena do Golčova Jeníkova a zkoušky dále pokračovaly velkou okružní jízdou po tratích č. 230, 250 a 260 (Golčův Jeníkov - Brno – Česká Třebová) a ukončeny budou měřením úseků na tratích č. 010 a 011 26. ledna, kdy se jednotka vrátí k dokončení typových zkoušek na ŽZO do Cerhenic.
Na horní fotografii pořízené 17. prosince 2003 se uvedený motorový vůz představuje při zkouškách na malém okruhu v Cerhenicích. Na druhém snímku ze dne 17. 1. 2004 je zachycen stejný vůz při zkouškách v okolí Křižanova.

Text a foto Jiří Konečný

Výměna mostů nad křižovatkou u Bulhara
V souvislosti s přestavbou severního zhlaví žst. Praha hl. n. a jeho přípravou na výstavbu tzv. „Nového spojení“ dochází také k výměně mostů nad křižovatkou u Bulhara a rozšíření vozovky v Seifertově ulici.
Na počátku druhé etapy této rekonstrukce, která právě probíhá, došlo nejprve v období od 29. listopadu 2003 do 20. prosince 2003 k nepřetržité výluce tramvajové dopravy v Seifertově ulici mezi zastávkami Hlavní nádraží a Husinecká. Během této výluky došlo k přemístění tramvajové trati blíže k nádraží a z důvodu stísněných poměrů k vytvoření dočasné kolejové splítky.
Tramvaje začnou po nové trati v Seifertově ulici jezdit již v srpnu, tomu ovšem bude předcházet další nepřetržitá výluka tramvajové dopravy.
Na snímku z 21. ledna 2004 je zachycen vůz T3 ev. č. 7074 na lince č. 5 při průjezdu splítkou.

















Text a foto Jiří Konečný

Představena tramvaj T3R.EV s vlečným vozem VV60LF
29. ledna byla Dopravním podnikem Ostrava (DPO) poprvé představena tramvaj T3R.EV s nízkopodlažním vlečným vozem VV60LF. Tato souprava je společným dílem firem ČKD Pragoimex (vedoucí projektu), Krnovské opravny a strojírny (projekt a konstrukce vozidla, výroba vozidla), Cegelec (trakční výzbroj) a DPO (kompletace).
Tramvaj T3R.EV (ev. č. 1301) je komplexní rekonstrukcí tramvaje T3 s využitím nové skříně typu VarCB3, která je lehké ocelové konstrukce s novým typem laminátových čel, obsaditelnost vozu je 32 míst k sezení a 78 k stání. Vůz je vybaven elektrickou výzbrojí Europulse a každá náprava tohoto vozu je poháněna vlastním asynchronním motorem o výkonu 90 kW.
Čtyřnápravový vlečný vůz VV60LF (ev. č. 301) má délku 10 150 mm a mimo prostor nad podvozky je nízkopodlažní. Nabízí 29 míst k sezení a 48 k stání. Vlečný vůz je výrobcem nabízen k provozu ve spojení s jednou nebo dvěma tramvajemi T3R.EV, v samotné Ostravě se však o provozu se dvěmi tramvajemi neuvažuje.
Horní snímek z 29. ledna 2003 zachycuje celou soupravu tramvaje ev. č. 1301 a vlečného vozu ev. č. 301 v hale Ústředních dílen DPO v Martinově, na dolním snímku z téhož dne se představuje vlečný vůz ev. č. 301 před halou Ústředních dílen DPO. V době pořízení snímků však souprava ještě nebyla schopna jízdy vlastní silou, první kilometry by měla začít najíždět již v průběhu února a do provozu s cestujícími zasáhne nejdříve v průběhu jara tohoto roku.





Text Petr Štefek, foto Robert Janků

 
<<<    2003    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2005    >>>
© SPŽ 2004