Prosinec 2001

Rozšíření systému EgroNet
Účastníci jednání o přeshraniční dopravě v regionu Egrensis v saském Schönecku podpořili rozšíření systému EgroNet a budou usilovat o zavedení osobní dopravy na trati Aš - Selb. Svůj zájem o připojení k systému EgroNet vyjádřili i představitelé regionů Horní Franky, Šumava a dokonce region Nisa. Podle účastníků konference se ukazuje, že obnově provozu na trati Aš - Selb brání částečně i zájmy bavorské strany, neboť železnice stojí v cestě plánovanému silničnímu obchvatu obce Eckersreuth. Představitelé ministerstva, kteří jsou pod tlakem pohraničních samospráv a občanského združení, které již uspořádalo několik protestních pochodů, z nichž některé vedly i po tělese tratě, však slíbili zohlednění železnice při výstavbě silnic, tak jako tomu bylo na české straně při budování obchvatu Aše. A jak víme, na německé straně je vůle občanů přednější než betonová lobby. Takže se snad i v tomto regionu blýská na lepší časy.
Text Petr Prokeš

Lokomotivy řady 711.8 pro EKO Stahl Eisenhüttenstadt
Druhou větší zakázkou, dokončenou začátkem prosince v Jihlavské lokomotivní společnosti, byly dvě modernizované lokomotivy řady 711.8 pro německého zákazníka EKO Stahl Eisenhüttenstadt. Tento podnik se rozhodl zásadně modernizovat svůj vozidlový park, tvořený především lokomotivami typu V60 a po zkušenostech s ověřovacím provozem lokomotivy 711.703 zvolil prozatím dvě upravené lokomotivy tohoto typu.
Obě lokomotivy jsou vybaveny motorem Caterpillar 3406, střídavě-stejnosměrným přenosem výkonu, elektrodynamickou brzdou a dálkovým ovládáním Theimeg. Vyrobeny byly jako 711.801 a 711.802, u zákazníka jsou provozovány pod označením 31 a 32.
Na snímku ze dne 1. 12. 2001 se několik dnů před předáním zákazníkovi prezentuje při provozních zkouškách v okolí Jihlavy stroj č. 32.

Text a foto Daniel Brabenec

Měření vlivu lokomotivy řady 1116 ÖBB na sdělovací a zabezpečovací zařízení
Dne 5. prosince proběhlo na Železničním zkušebním okruhu v Cerhenicích měření vlivu lokomotivy řady 1116 ÖBB na sdělovací a zabezpečovací zařízení (zkouška EMC) z důvodu schválení typu pro provoz na území ČR. Zátěž při měření tvořilo 14 osobních vozů řady Bymee.
Rakouská lokomotiva, konkrétně se jednalo o stroj 1116.015, přijela z Vídně 4. prosince jako nečinná na vlaku EC 72 „Smetana“ do Prahy-Holešovic. V úseku Břeclav - Praha-Holešovice byla řazena za slovenským turnusovým strojem řady 350 v čele vlaku.
Vzhledem k tomu, že se měření o den protáhlo, vracela se do Rakouska až 7. prosince, a to opět jako nečinná na vlaku EC 73 „Smetana“ s vedoucím hnacím vozidel 350.011 ŽSR, jak je zdokumentováno na snímku ze stanice Praha-Holešovice.


Text redakce, foto Richard Lužný

Elektrický provoz Horní Dvořiště - Summerau zahájen
Na pondělí 10. prosince bylo ohlášeno slavnostní zahájení elektrického provozu přeshraničního úseku Horní Dvořiště státní hranice - Summerau na trati z Českých Budějovic do rakouského Lince. První protokolární vlak odjel ze Summerau v 10:30 v čele s rakouskou lokomotivou 1116.024. Souprava s pozvanými hosty byla složena z osobního a řídícího vozu řad Bmpz a Bmpz-s (viz snímek ze stanice Horní Dvořiště). V 10:35 zastavila na státní hranici, aby již v 10:40 dorazila do Horního Dvořiště. Návrat prvního vlaku byl naplánován s odjezdem v 11:25. Druhý vlak následoval ve stejné trase s odjezdem ze Summerau v 14:35. Vracel se pak z Horního Dvořiště v 15:15 hodin.
Doufejme, že nezůstane jen u slavnostního zahájení a v dohledné době se projeví přínos této stavby v pravidelném provozu. Rekonstrukce lokomotiv ČD řady 240 na dvoufrekvenční (viz Ukončení elektrizace úseku Horní Dořiště - Summerau) totiž zatím příliš nepokročila. Nejbližší měsíce bude proto pravděpodobně vozbě na tomto hraničním přechodu vládnout motorová trakce. Oddálí se tak nejen možnost návratu vložených investic.
Text redakce, foto Richard Lužný

Remotorizovaná lokomotiva 740.301 OKDD
V JLS Jihlava byla dokončena remotorizace lokomotivy 740.768 OKD, Doprava (OKDD), po které byla nově přeznačena na 740.301. Na lokomotivu byl na přání zákazníka dosazen spalovací motor Caterpillar 3406 DITA se značně nižším výkonem (370 kW) oproti původnímu motoru K6S 230 DR (880 kW). Spolu se spalovacím motorem byl změněn systém přenosu výkonu ze stejnosměrného na střídavě-stejnosměrný, dosazen trakční alternátor Siemens Drásov, řídící systém Intelo Rego (ten je postupně dosazován na všechny lokomotivy OKDD), dálkové ovládání OPL a byly provedeny další změny a úpravy s remotorizací související.
Od 11. prosince je lokomotiva nasazena v kolejišti dolu Darkov, kde slouží pro posun s vozy při nakládce uhlí. Oproti neremotorizovaným kolegyním řady 740 lze u lokomotivy 740.301 počítat s podstatně nižšími provozními náklady. V příštím roce hodlá OKD, Doprava stejným způsobem modernizovat další čtyři lokomotivy řady 740.
Na snímku, pořízeném 1. prosince 2001, je zachycena lokomotiva 740.301 během provozních zkoušek na vlečce v Jihlavě-Pávově.
Text a foto Daniel Brabenec

Obnovení provozu v úseku Čistá - Kralovice u Rakovníka
11. prosince 2001 byl obnoven provoz v úseku Čistá - Kralovice u Rakovníka na trati č. 162 Rakovník - Mladotice. O den později byla v uvedeném úseku obnovena vlaková osobní přeprava.
Od 1. ledna 1997 byla v úseku Čistá - Mladotice dlouhodobá výluka traťové koleje z důvodu špatného technického stavu železničního svršku. Po období dlouhé nečinnosti byly 8. října 2001 zahájeny rekonstrukční práce na železničním svršku v úseku Čistá – Kožlany a v dopravně Kralovice (celková délka téměř 7,5 km). Opravena byla také tři nástupiště, čtyři výhybky, dva silniční a devět polních přejezdů. Rekonstrukcí prošlo rovněž zabezpečovací zařízení na přejezdu silnice I. třídy v Kralovicích, osvětlení v Kralovicích a Kožlanech a sdělovací zařízení v úseku Kralovice – Rakovník. Celkové náklady stavby dosáhly výše 38 mil. Kč.
Zbývající úsek Kralovice u Rakovníka – Mladotice zůstává i nadále vyloučen z provozu a pokračuje zde náhradní autobusová doprava.
Text Petr Polák

Stržení troleje u Krasíkova
12. prosince došlo opět k vážnému narušení plnění grafikonu vlakové dopravy z důvodu stržení trakčního vedení. Tentokráte byla, stejně jako při nedávné podobné události na odbočce Osek, nejvíce postižena dálková osobní doprava mezi Prahou a Moravou s návazností na Slovensko a Polsko. Ve 2:42 hod. došlo při průjezdu nákladního vlaku 62700 ke stržení trakčního vedení ve 2. traťové koleji v Krasíkovském tunelu. Následně projíždějící rychlík R 422 „Cassovia“ (pro pokles napětí ve 2. traťové koleji jel mimořádně po 1. koleji) se zamotal do strženého trakčního vedení ze sousední koleje, čímž strhl trolej i v 1. traťové koleji. Úsek Hoštejn - Krasíkov tak byl pro vlaky elektrické trakce nesjízdný.
Odklonem přes Brno byly vedeny rychlíky R 421 „Excelsior“ a R 208 „Vltava“. Osobní vlaky byly do 7:00 hod. mezi Hoštejnem a Krasíkovem nahrazeny autobusy. Rychlík R 621 byl v úseku Praha – Zábřeh na Moravě odřeknut. V 6:46 hod. byl částečně obnoven provoz pro nezávislou trakci. Elektrický provoz v první traťové koleji byl obnoven až v 17:00 hod.
Celkem bylo strženo asi 100 m trolejového vedení. Pravděpodobnou příčinou nehody bylo prasklé spojovací lanko mezi nosným vedením a trolejí. Tím se zřejmě trolej ve 2. traťové koleji prověsila natolik, že posledními vozy vlaku 62700 byla stržena a tažena až po první výhybku Krasíkova. O této verzi svědčí nalezené kusy trolejového drátu, které se našly zamotané ve výhybce. Pravá příčina bude známa až po ukončení vyšetřování.
Text Petr Nohel

Zkoušky motorového vozu 812.001 ŽSR
Od 12. prosince probíhají na Železničním zkušebním okruhu v Cerhenicích trakční, brzdové, chodové a hygienické zkoušky motorového vozu řady 812.001 Želëznic Slovenskej republiky, které provádí České dráhy - Výzkumný ústav železniční Praha.
Tento motorový vůz vznikl přestavbou přípojného vozu 010 (Baafx, Btax). Vůz má hydromechnický přenos výkonu, k pohonu slouží vznětový motor MAN D 2866 LUH 21 o jmenovitém výkonu 257 kW a třístupňová převodovka Voith DIWA 863.3. K řízení je použit systém Mirel 812.
Celkem má být v ŽOS Zvolen vyrobeno 10 těchto motorových vozů. Poprvé byl tento vůz představen odborné veřejnosti na konci září 2001 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
Záběry z 13. prosince 2001 zachycují uvedený motorový vůz při trakční zkoušce, kdy byla jako zátěž použita motorová lokomotiva 708.011 z DKV Louny.Text a foto Jiří Konečný

Prodej lokomotiv řady 1043 ÖBB do Švédska
S příchodem „taurusů“ (řada 1016/1116) na koleje ÖBB, dochází k postupnému vyřazování tamních nejstarších lokomotivních řad (1010/1110, 1040, 1041/1141). Na podzim bylo také oznámeno, že bude prodáno zpět do Švédska místním soukromým dopravcům (jedním z nich je firma TAGAB) také devět zbývajících „Švédek“ - lokomotiv řady 1043. 10 těchto elektrických lokomotiv, které vychází z řady Rc 2 SJ, bylo ÖBB dodáno ve dvou sériích v letech 1971-73 švédskou firmou ASEA.
V lokomotivním depu Villach, kde lokomotivy 30 let spolehlivě sloužily, proběhlo 5. prosince slavnostní ukončení jejich provozu a poté byly lokomotivy přepraveny do Lince. Tam byly připraveny na transport zpět do Švédska. Z Linze se všech devět lokomotiv vydalo jako lokomotivní vlak 6. prosince. Od 7. 12. všechny lokomotivy čekaly v Summerau na povolení k průjezdu po kolejích ČD a PKP. To obdržely 13. prosince a od toho dne probíhala jejich přeprava po dvojicích v trase Horní Dvořiště - České Budějovice - Praha Libeň - Nymburk - Liberec - Zawidów až do neděle 16. prosince.
Na snímku z 14. prosince jsou stroje 1043.003 a 1043.006 v žst. Praha-Libeň.
Text a foto Jiří Konečný

Dálkové ovládání stanice Orlová a odbočky Rychvald
18. prosince byla ukončena dopravní služba ve stanici Orlová a odbočce Rychvald na trati bývalé Košicko-bohumínské dráhy v úseku Doubrava - Bohumín, nyní patřící společnosti OKD, Doprava. Tyto dopravny jsou od zmíněného data dálkově řízeny ze stanice Doubrava. Před touto změnou bylo nutno odbočku Rychvald vybavit světelnými návěstidly a elektronickým stavědlem PES od firmy První Signální. Zároveň byl úsek Orlová - Rychvald vybaven traťovým zabezpečovacím zařízením na bázi počítačů náprav. Pro zjišťování celistvosti vlaků ve směru od Bohumína a Heřmanic se na odbočce Rychvald připravuje instalace kamerového systému. Stanice Orlová již byla dříve vybavena elektronickým stavědlem MODEST, které bylo aktivováno 29. listopadu 1996 (v obvodu Poruba 25. července 1997).
Stavědla Orlová i Rychvald jsou nyní integrována do jediného ovládacího pracoviště, které je umístěno na ústředním stavědle vlečkové stanice Doubrava (viz snímek Petra Štefka z 19. prosince 2001).
Text a foto Petr Štefek

V žst. Poděbrady trvale zavedena rychlost 40 km/h
Počínaje 21. prosincem byla v obvodu železniční stanice Poděbrady trvale zavedena rychlost 40 km/h (dříve 120 km/h) z důvodu nedostačující bezpečnosti, dnes již historického, elektromechanického zabezpečovacího zařízení. Cena nového zabezpečovacího zařízení se dle přednosty žst. Nymburk pohybuje ve výši kolem 60 mil. Kč a v následujících několika letech tyto finance nebudou uvolněny.
Text Martin Poborský

„Nostalgické soupravy 60. let“ v Krušných horách
O letošních Vánocích se již popáté na trati Most - Moldava v Krušných horách rozjely tzv. „Nostalgické soupravy 60. let“. Akci uspořádal ve spolupráci s DKV Louny a PJ Most Klub přátel krušnohorské železnice. Akce je mezi cestující veřejností poměrně oblíbená a tak i letos byly čtyři vozy nostalgického vlaku zaplněny.
K horské trati sice daleko více patří hektoři, kteří zde dopravu zajišťovali téměř 20 let. Ovšem hektor vyžaduje vozy s kamny, které v DKV Louny nejsou a je nutné je složitě zajišťovat. Proto bylo rozhodnuto použít soupravu „osmidveřek“ z muzea v Lužné u Rakovníka a vytápět ji parou z lokomotivy T 444.162. Spolu s ní na vlaku jely obě muzejní karkulky, T 444.0101 a T 444.030. Druhá zmíněná lokomotiva tak absolvovala obnovenou premiéru v čele vlaku. Vlaky vyjely po oba vánoční svátky, 25. prosince byl díky sněhové kalamitě vlak jediným spojením, zato druhý den se počasí skutečně snažilo.
Na snímku, pořízeném 26. prosince nedaleko Moldavy, se v čele vlaku představují lokomotivy T 444.101 a T 444.030.
Text a foto Ondřej Mšal

Deutsche Bahn pokračují v omezování regionální nákladní dopravy
Deutsche Bahn pokračují v omezování již dnes téměř mizivé regionální nákladní dopravy. Rušení nákladních vlaků se nevyhýbá ani sousednímu Sasku a tak se koncem tohoto roku vydají na svou poslední cestu i nákladní vlaky z německého vnitrozemí do stanic Ebersbach a Zittau.
Text redakce
Redakce Stránek přátel železnice přeje všem svým čtenářům
a spolupracovníkům mnoho štěstí a úspěchů v roce 2002.
Těšíme se také, že nám i v roce 2002 zachováte svoji přízeň.
 

 
<<<    2000    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2002    >>>
© SPŽ 2001