SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Červenec 2009

Oslavy 100 let Trenčianské elektrické železnice
Na počátku léta tohoto roku uplynulo 100 let od zahájení provozu na úzkorozchodné elektrické dráze Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice, i když se různé prameny rozcházejí, zda se tak stalo 27. července 1909 nebo dle dokumentů nedávno nalezených v archívu pravděpodobně již 27. června. Bohatá historie této unikátní 5,43 km dlouhé dráhy o rozchodu 760 mm byla již dříve podrobně popsána, proto se v následujícím textu přeneseme do dvou po sobě následujících víkendů na přelomu června a července roku 2009, kdy proběhly oslavy stého výročí Trenčianské elektrické železnice (TREŽ).
Téměř dva týdny trvající maratón různých kulturních a společenských akcí k připomenutí tohoto významného jubilea začal v pátek 26. června odpoledne, kdy byla slavnostně odhalena pamětní deska k výročí na budově nádraží v Trenčianské Teplé. Na opačném konci dráhy v lázních Trenčianske Teplice zase ve stejný den proběhla konference o historii tratě.
Následující dvě soboty a neděle se pro širokou veřejnost staly bezesporu největším lákadlem zvláštní vlaky sestavené ze slavnostně vyzdobeného motorového vozu 411.902 a letního osobního vozu zapůjčeného pro tento účel z Čiernohronskej železnice. Každý den bylo zavedeno šest párů zvláštních vlaků, které odjížděly z Trenčianské Teplé od 8:00 do 18:00 každou sudou hodinu. Z Trenčianských Teplic byly potom vypravovány přesně o hodinu později v „celou lichou“. S ohledem na zrušení mezilehlé výhybny Kaňová, komplikované objíždění vlečného vozu v obou koncových stanicích a v neposlední řadě i díky snížené rychlosti slavnostních vlaků na 15 km/hod z důvodu řazení letního vozu, byly všechny pravidelné vlaky dle platného GVD nahrazeny autobusy.
Po celou dobu oslav si mohli návštěvníci prohlédnout i část provozního zázemí úzkorozchodné dráhy. V hale depa v Trenčianské Teplé byla k vidění vozidla, která kromě motorového vozu 411.903 běžně do provozu nezasahují. Asi nejzajímavějším z nich byla parní lokomotiva ČKD typu C760/90-d č. 1 z roku 1948, která sem byla před deseti lety dlouhodobě zapůjčena z Čierného Balogu za účelem opravy a příležitostného provozování. K tomu zatím žel díky finanční náročnosti nedošlo. Na kolejích před depem byla malá výstava úzkorozchodných drezín a velkému zájmu návštěvníků se zde těšil také motorový vůz 411.901, který při opravě na jaře loňského roku obdržel jako první vozidlo TREŽ nový nátěr podle historického červeno-krémového schématu. Hlavním důvodem návratu k historickým barvám bylo tehdy právě připomenutí nadcházejícího stoletého výročí. 
Železničná spoločnosť Slovensko se jako provozovatel TREŽ prezentovala i v normálněrozchodné části stanice výstavou vozidel pro místní dráhy. V blízkosti depa električky zde na jedné koleji stála kolona vozů v novém unifikovaném nátěru, kterou o prvním víkendu oslav tvořily veřejnosti přístupné a cedulkami s popisem doplněné vozy 810.499, 811.001, 812.061, 813.004 a 913.004. Následující víkend byla některá inventární čísla obměněna. Po sousední koleji se mohli návštěvníci svézt na stanovišti historického motorového vozu M131.1443 Spoločnosti Považskej dráhy. Uvnitř bývalého služebního vozu řady D bylo v provozu modelové kolejiště modelářů z Komárna. V sále požární zbrojnice obce Trenčianská Teplá byla připravena výstava o historii TREŽ. Podstatná část zde vystavených historických fotografií a dobových dokumentů by měla tvořit základ připravované knihy o jubilující dráze, která by měla vyjít v závěru tohoto roku.
Motorový vůz 411.902 krátce před oslavami obdržel po vzoru výše zmíněného motorového vozu 411.901 a bývalého řídicího vozu 911.901 (dlouhodobě zapůjčeného na Oravskou lesnou železnici) nový nátěr vycházející z původní kombinace barev, jaké měly vozy z výroby ještě před rekonstrukcí. Oproti prvnímu motorovému vozu se ale provedení laku mírně odlišuje. V Trenčianské Teplé tak zatím zůstává poslední dvojice vozidel v modro-krémovém nátěru dle návrhu pana Jána Farkašovského z roku 1994, a to motorový vůz 411.903 a aktuálně neprovozní řídicí vůz 911.902.
Jedním z obecných důvodů pořádání různých oslav a zvláštních jízd k příležitosti výročí je také snaha upozornit širokou veřejnost na existenci a zajímavou historii nejen dané dráhy, ale také železnice jako celku. V případě stoletého jubilea TREŽ se soudě dle zcela zaplněných zvláštních vlaků i přes rozmary počasí tento cíl naplnil vrchovatě. Můžeme jen doufat, že alespoň část cestujících či náhodných turistů bude plnit její vlaky i do budoucna.
Na fotografii z 28. 6. 2009 se slavnostně vyzdobená souprava v čele s motorovým vozem 411.902 blíží těsně vedle silnice č. 516 k bývalé výhybně Kaňová jako poslední večerní zvláštní osobní vlak do Trenčianské Teplé. Na prostřední fotografii pořízené o pár hodin dříve jsou zachyceny vedle sebe motorové vozy 411.901 a 411.902 před halou svého domovského depa. Dolní snímek ze stejného dne dokumentuje historický motorový vůz M131.1443 v normálněrozchodné části stanice Trenčianska Teplá.
Text a foto Petr Nohel
 
 
 
 
19. 6. 2019 © SPŽ 0 Verze 1.3