Leden
Únor
Březen
Duben


 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996


 

2002
2001
2000
1999


 
  
               


 
 
 
 
 Červenec 2009

Oslavy 100 let Trenčianské elektrické železnice
Na počátku léta tohoto roku uplynulo 100 let od zahájení provozu na úzkorozchodné elektrické dráze Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice, i když se různé prameny rozcházejí, zda se tak stalo 27. července 1909 nebo dle dokumentů nedávno nalezených v archívu pravděpodobně již 27. června. Bohatá historie této unikátní 5,43 km dlouhé dráhy o rozchodu 760 mm byla již dříve podrobně popsána, proto se v následujícím textu přeneseme do dvou po sobě následujících víkendů na přelomu června a července roku 2009, kdy proběhly oslavy stého výročí Trenčianské elektrické železnice (TREŽ).
Téměř dva týdny trvající maratón různých kulturních a společenských akcí k připomenutí tohoto významného jubilea začal v pátek 26. června odpoledne, kdy byla slavnostně odhalena pamětní deska k výročí na budově nádraží v Trenčianské Teplé. Na opačném konci dráhy v lázních Trenčianske Teplice zase ve stejný den proběhla konference o historii tratě.
Následující dvě soboty a neděle se pro širokou veřejnost staly bezesporu největším lákadlem zvláštní vlaky sestavené ze slavnostně vyzdobeného motorového vozu 411.902 a letního osobního vozu zapůjčeného pro tento účel z Čiernohronskej železnice. Každý den bylo zavedeno šest párů zvláštních vlaků, které odjížděly z Trenčianské Teplé od 8:00 do 18:00 každou sudou hodinu. Z Trenčianských Teplic byly potom vypravovány přesně o hodinu později v „celou lichou“. S ohledem na zrušení mezilehlé výhybny Kaňová, komplikované objíždění vlečného vozu v obou koncových stanicích a v neposlední řadě i díky snížené rychlosti slavnostních vlaků na 15 km/hod z důvodu řazení letního vozu, byly všechny pravidelné vlaky dle platného GVD nahrazeny autobusy.
Po celou dobu oslav si mohli návštěvníci prohlédnout i část provozního zázemí úzkorozchodné dráhy. V hale depa v Trenčianské Teplé byla k vidění vozidla, která kromě motorového vozu 411.903 běžně do provozu nezasahují. Asi nejzajímavějším z nich byla parní lokomotiva ČKD typu C760/90-d č. 1 z roku 1948, která sem byla před deseti lety dlouhodobě zapůjčena z Čierného Balogu za účelem opravy a příležitostného provozování. K tomu zatím žel díky finanční náročnosti nedošlo. Na kolejích před depem byla malá výstava úzkorozchodných drezín a velkému zájmu návštěvníků se zde těšil také motorový vůz 411.901, který při opravě na jaře loňského roku obdržel jako první vozidlo TREŽ nový nátěr podle historického červeno-krémového schématu. Hlavním důvodem návratu k historickým barvám bylo tehdy právě připomenutí nadcházejícího stoletého výročí. 
Železničná spoločnosť Slovensko se jako provozovatel TREŽ prezentovala i v normálněrozchodné části stanice výstavou vozidel pro místní dráhy. V blízkosti depa električky zde na jedné koleji stála kolona vozů v novém unifikovaném nátěru, kterou o prvním víkendu oslav tvořily veřejnosti přístupné a cedulkami s popisem doplněné vozy 810.499, 811.001, 812.061, 813.004 a 913.004. Následující víkend byla některá inventární čísla obměněna. Po sousední koleji se mohli návštěvníci svézt na stanovišti historického motorového vozu M131.1443 Spoločnosti Považskej dráhy. Uvnitř bývalého služebního vozu řady D bylo v provozu modelové kolejiště modelářů z Komárna. V sále požární zbrojnice obce Trenčianská Teplá byla připravena výstava o historii TREŽ. Podstatná část zde vystavených historických fotografií a dobových dokumentů by měla tvořit základ připravované knihy o jubilující dráze, která by měla vyjít v závěru tohoto roku.
Motorový vůz 411.902 krátce před oslavami obdržel po vzoru výše zmíněného motorového vozu 411.901 a bývalého řídicího vozu 911.901 (dlouhodobě zapůjčeného na Oravskou lesnou železnici) nový nátěr vycházející z původní kombinace barev, jaké měly vozy z výroby ještě před rekonstrukcí. Oproti prvnímu motorovému vozu se ale provedení laku mírně odlišuje. V Trenčianské Teplé tak zatím zůstává poslední dvojice vozidel v modro-krémovém nátěru dle návrhu pana Jána Farkašovského z roku 1994, a to motorový vůz 411.903 a aktuálně neprovozní řídicí vůz 911.902.
Jedním z obecných důvodů pořádání různých oslav a zvláštních jízd k příležitosti výročí je také snaha upozornit širokou veřejnost na existenci a zajímavou historii nejen dané dráhy, ale také železnice jako celku. V případě stoletého jubilea TREŽ se soudě dle zcela zaplněných zvláštních vlaků i přes rozmary počasí tento cíl naplnil vrchovatě. Můžeme jen doufat, že alespoň část cestujících či náhodných turistů bude plnit její vlaky i do budoucna.
Na fotografii z 28. 6. 2009 se slavnostně vyzdobená souprava v čele s motorovým vozem 411.902 blíží těsně vedle silnice č. 516 k bývalé výhybně Kaňová jako poslední večerní zvláštní osobní vlak do Trenčianské Teplé. Na prostřední fotografii pořízené o pár hodin dříve jsou zachyceny vedle sebe motorové vozy 411.901 a 411.902 před halou svého domovského depa. Dolní snímek ze stejného dne dokumentuje historický motorový vůz M131.1443 v normálněrozchodné části stanice Trenčianska Teplá.
Text a foto Petr Nohel
 
Úvod Tratě Provoz Vozidla Úzkorozchodky Infrastruktura Statistika Fotoalbum MHD Nostalgie Zabezpečovací technika
© SPŽ 2019