Česko


Explanation   ErläuterungParní lokomotivy Motorové lokomotivy Motorové vozy Osobní vozy
 210.9
 213.9
 310.0
 310.9
 324.3
 328.0
 354.1
 354.7
 387.0
 92 (vlečková)
 404.0
 422.0
 423.0
 433.0
 434.0
 434.1
 434.2
 464.0
 464.2
 475.1
 477.0
 498.0
 498.1
 524.1
 534.03
 555.0
 555.03
 556.0

Úzkorozchodné

 U37.0
 U46.0
 U47.0

 BS80
Akumulační

 1435 CS 40A
 MD 2
 1435 BN 60
 T200.4
 T201.9
 T211.0
 T211.05
 T211.2
 T212.0
 T334.0I
 T334.0II
 T426.0
 T435.0
 T444.0
 T444.1
 T444.15

 T458.1
 T466.0
 T478.1
 T478.3
 T499.0
 T669.0
 T679.1


Úzkorozchodné

 T29.0
 T36.0
 T47.0
 M120.4
 M124.0
 M131.1
 M240.0
 M262.0
 M262.1
 M286.0
 1. třída
 2. třída
 3. třída
 Přípojné
 Služební
 Poštovní
 Salonní
 Speciální

Úzkorozchodné

 3. třída
 Služební
 Důlní

Historická speciální vozidla Elektrické lokomotivy Elektrické vozy Nákladní vozy

Inspekční drezíny

 Dm 4
 Dm 6
 Dmv 69
 Dmv 72
 Dmv 73
 Ostatní motorové
 Traťmistr. kola

Motorové vozíky

 Vm 14/52  AGMu

Montážní vozy

 M144.0
 M263.0

Ostatní

 Jeřáby
 Sněžné pluhy
 Podbíječky
 Ruční vozíkyÚzkorozchodná

 Mechanizace
 E225.0
 E422.0
 E424.0
 E423.0
 E436.0
 E469.1
 E499.0
 E499.1
 E669.2
 E698.0
 S489.0


Akumulátorové

 Ringhoffer

Úzkorozchodné

 Elektrické
 Akumulátorové
 EM400.0
 EM475.1
 Zavřené
 Nízkostěnné
 Plošinové
 Uhláky
 Výsypné
 Kotlové
 Chladicí

Úzkorozchodné

 Zavřené
 Důlní
 
© SPŽ