Explanation

parní lokomotiva - steam locomotive
parní vůz - steam car
motorová lokomotiva / vůz - diesel locomotive / car
elektrická lokomotiva / vůz - electric locomotive / car
speciální vozidlo - special vehicle
Inspekční drezína - track motor car
montážní vůz - repairing tower car
Úzkorozchodné - narrow-gauged
Akumulační - accumulation
sněhový pluh - snow plough
vlečné vozy - trailer
vůz / vozidlo - car / vehicle
výtopna - locomotive shed
historický vlak - historical train
zvláštní vlak - special train
výročí - anniversary
jízdenka - ticket
tendr - tender
dýmnice - smoke-box
válec - cylinder
zastávka - stop / station
točna - turntable
trať - line

© SPŽ