Řada DH 200.05 VÍTKOVICE Steel Ostrava


Lokomotiva DH200.0513 ve vítkovickém úzkorozchodném kolejišti (foto Petr Hinze 1.5.2001).


Lokomotiva DH200.0507 veze na plošinovém voze náklad o hmotnosti cca 15 tun a teplotě 400 - 600 °C. Snímek pořízen v areálu a.s. Vítkovice, závod 2 - Nová ocelárna (foto Robert Janků 20.11.2001).


Stroje DH200.0509 a DH200.0516 v kolejišti Nové ocelárny (foto Robert Janků 20.11.2001).


Lokomotiva DH200.0507 vezoucí těžký "nákladní vlak" projíždí v areálu vítkovické Nové ocelárny kolem odstavených lokomotiv DH200.0516 a DH200.0509 (foto Robert Janků 20.11.2001). Zajímavostí místní úzkorozchodné sítě je kromě neobvyklého rozchodu 790 mm také povolený nápravový tlak 30 tun.

 
© SPŽ